– Sorgen är djup

NYHETER

Anhöriga till Flinks mordoffer oeniga om domen

1 av 9 | Foto: DREVS LÄNGE AV HAT Björn Tollsten vid den minnessten som har rests över Mattias Flinks offer. Han förlorade sin son Johan, 26, i massakern och även om han helst |sett att Flink hade suttit i fängelse resten av sitt liv så är han ändå glad att straffet höjdes från 32 till 36 år.

Lättnad och ilska.

De anhöriga till Mattias Flinks offer har blandade känslor inför att hans fängelsestraff tidsbestäms.

– Jag vill inte odla hatet och bitterheten, säger Yvone Jürgenson.

Foto: Aftonbladets löpsedel den 11 juni 1994.

Det har gått över 16 år sedan fänriken Mattias Flink sköt ihjäl sju unga människor i Falun. För offrens anhöriga är sorgen och saknaden densamma nu som då.

”Ett öppet sår”

– Man lyckas sätta plåster på såret, men varje gång det kommer upp rivs plåstret av. Då är såret fortfarande öppet, säger Désirée Liljevall, syster till Therese Danielsson, ett av offren.

I går beslutade Göta hovrätt att Mattias Flinks livstidsstraff tidsbestäms till 36 år. Örebro tingsrätt beslutade i somras att straffet skulle bestämmas till 32 år.

– Helst hade jag sett att han hade suttit resten av sitt liv. Men jag blir glad att de inte gick på försvarets linje utan skärpte tingsrättens beslut. Vi har en straffskala som alla måste respektera, säger Björn Tollsten, pappa till Johan Tollsten, som också sköts till döds.

Björn Tollsten säger att han länge drevs av hat och bitterhet, men att han nu har bestämt sig för att inte låta Mattias Flink göra honom någon mer skada:

”Tacklar annorlunda”

– Sorgen och saknaden är jättedjup, det är ingen skillnad. Det är bara att jag tacklar det annorlunda.

Även Yvone Jürgenson, mamma till mördade Helle Jürgenson, är glad att hovrätten skärpte tingsrättens beslut.

”Jag kan inte förlåta”

– Jag måste vara realistisk. Mitt liv blir inte bättre för att jag önskar att han ska sitta på livstid. Jag har kommit fram till att jag inte kan förlåta mordet, men att jag delvis kan förlika mig med vad han orsakat mig. Det är en form av försoning, säger hon.

Désirée Liljevall säger att de aldrig har fäst någon vikt vid Mattias Flink i hennes familj.

”Litar på rättsstaten”

– Jag har aldrig lagt någon energi på att fundera på honom och tidsbestämningen påverkar inte mina känslor alls. Jag förlitar mig på rättsstaten Sverige, säger hon.

Hovrättsdomen innebär att Mattias Flink, 40, kan vara fri 2018. För några av de anhöriga var det ett tungt besked i går.

– Ett livstidsstraff är ett livstidsstraff och då ska han sitta livet ut. Vilka är de här människorna som är beredda att ta på sitt ansvar att släppa honom fri? säger John-Erik Mårdner, pappa till Lena Mårdner-Nilsson.

– Det är jobbigt. Egentligen ska han inte ut över huvud taget, det hade varit det mest rättvisa, säger Jan Österman, pappa till Jenny Österman.