Lundell försenad i sin överklagan av omstritt bygge

Foto: Ulf Lundell (till vänster) vill stoppa det 18 meter höga utkikstornet på Kivik art centre.
NYHETER

Sista dagen att överklaga det retroaktiva bygglovet för omstridda Kivik art centre var den 23 juli.

Fristen sköts fram på begäran av grannen Ulf Lundell, som trots extra tid ännu inte inkommit med någon synpunkt.

– Vi kommer att skicka in ett yttrande, säger artistens jurist Pär Henriksson.

Bygglovet ska behandlas den 13 augusti och beslut ska fattas av myndighetsnämnden i kommunen. Inför beslutet har det gått ut 17 remisser till grannar och andra berörda. Tiden för att yttra sig för grannarna sköts fram med två veckor på begäran av en av de mest högljudda kritikerna – artisten Ulf Lundell.

Ännu inga synpunkter

Men trots förlängd tidsfrist har han ännu inte kommit in med några synpunkter.

– Vi har fått in tre yttranden. Från en granne som inte är så nöjd, från räddningstjänsten och från kommunekologen, säger Henrik Olsson, handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn.

Men inget från Ulf Lundell.

– Nej, kanske har han varit sjuk eller bortrest. Eller så inväntar han beslutet och överklagar det, säger Henrik Olsson.

Försenat på grund av semester

Ulf Lundells jurist Pär Henriksson säger att han och hans klient kommer att skicka in ett dokument under morgondagen.

– Vi kommer att skicka in ett yttrande och jag förutsätter att det kommer med i beredningen.

Anledningen att artistens yttrande dragit ut på tiden är semester.

– Det kom olyckligtvis precis i semesterperioden, säger Pär Henriksson som inte vill avslöja något om sin klients synpunkter.

Kivik art centres stora torn "Sculpture for the Subjective Experience of Architecture" är just nu stängt i avvaktan på beslutet om bygglov.