Flera sjukhus testar ny behandling mot spridd prostatacancer

1 av 2

avRichard Aschberg

NYHETER

Nu tänds ett nytt hopp för män med spridd prostatacancer.

Flera sjukhus runt om i Sverige räknar med att börja med den nya radioaktiva behandlingsmetoden som erbjuds på privatkliniker utomlands.

– Det är en väldigt lovande behandlingsmetod, säger professor Olof Akre på Karolinska sjukhuset.

Vid behandlingen mot spridd prostatacancer används det radioaktiva läkemedlet lutetium 177 PSMA.

Cancercellerna söks upp av ett spårämne och det radioaktiva ämnet har sedan sönder de aktuella cellerna.

Aftonbladet har varit med svenska patienter som har behandlats med den här metoden på det privata sjukhuset Docrates i Helsingfors.

Det ena patienten Lennart Andersson hade fått en dödsdom av sin svenska läkare. Men efter behandlingen med det radioaktiva läkemedlet bedömde hans finska läkare att metastaserna i stort sett skulle försvinna.

Flera studier

Nu kommer flera sjukhus runt om i Sverige att påbörja studier där patienter får den aktuella behandlingen.

På Karolinska håller man på att söka tillstånd för att blanda till läkemedlet och för att delta i studier där patienter behandlas.

– Der här är en intressant metod, säger Akre.

Akademiska sjukhuset i Uppsala verkar man ha kommit längst när det gäller den radioaktiva behandlingen. Sjukhuset förbereder två olika studier.

– Vi ser positivt på resultaten med den här behandlingen av det man har sett, säger sektionschef Peter Asplund.

Akademiska sjukhuset räknar med att leda en nationell studie där behandlingen testas på olika håll i landet.

Sjukhuset har också planer på att delta i en internationell studie med samma behandlingsmetod.

– För oss skulle det kunna vara en möjlighet att driva två parallella forskningsstudier där olika patienter kan gå in i de olika studierna, säger Peter Asplund.

100 patienter

Enligt vad Aftonbladet erfar planerar man för att behandla upp till 100 patienter i den nationella studien och sedan ett ännu inte bestämt antal i den internationella studien.

– Här är det ingen brist på patienter, det finns ganska många som kan komma i fråga för den här behandlingen.

På Norrlands universitetssjukhus i Umeå är man också på gång med den aktuella behandlingen:

– Det finns gott om patienter med skelettmetastaser som skulle passa för det här, säger professor Anders Widmark.

Liksom på övriga håll i landet räknar han med att komma i gång någon gång under andra halvan av 2018.

– De flesta vill nog pröva och utvärdera det här, säger Widmark.

På Skånes Universitetssjukhus har man "högprioriterat" studier med den nya behandlingen.

– Vi hoppas komma i gång efter sommaren, säger sektionschef Silke Engelholm.

– Vi kan själv tillverka substansen.

På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg förbereder man också en studie, vilket Aftonbladet tidigare har berättat. Där ska man på onsdag i denna vecka också ha ett möte om förberedelserna.

”Ser lovande ut”

– Alla är överens om att det ser lovande ut, säger sjukhusfysikern Peter Bernhardt.

Efter Aftonbladets artikel om behandlingen och Sahlgrenska för två veckor sedan är det många som har hört av sig om det hela.

– De får ju förhoppningar och vi jobbar på och hoppas komma i gång, säger han.

Studierna kommer att göras på patienter som redan har genomgått andra behandlingar.

För att behandlas krävs det att de spridda cancercellerna har en speciell PSMA-markör, vilket de flesta har.

Även om studierna nu kommer i gång dröjer det sannolikt flera år innan man har utvärderat det hela och kan fatta beslut om behandlingen ska ingå i den vanliga sjukvården.

Så länge får du vänta på behandling för prostatacancer 00:32