Tycker du det är dags att sidsteppa FN och bygga en internationell koalition som kan ingripa?

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Svenska politiker frustrerade över FN:s förlamning

Aftonbladet ställde följande fråga till alla riksdagspartiers utrikespolitiska talespersoner:

I Syrien dödar regimen sitt eget folk medan FN är handlingsförlamat av Rysslands och Kinas veton. Tycker du det är dags att sidsteppa FN och bygga en internationell koalition som kan ingripa istället?

Här är deras svar i kortform.

Hans Linde, vänsterpartiet:

– Nej. Det finns ingen militär lösning. En intervention riskerar att leda till ett ännu värre lidande för befolkningen. Istället måste vi trappa upp de ekonomiska och diplomatiska påtryckningsmedlen mot regimen. EU har redan infört rätt långtgående sanktioner. I övrigt finns inte många alternativ till FN.

Urban Ahlin, socialdemokraterna:

– Nej. Vi vill undvika att konflikten trappas upp till ett regionalt storkrig. Kofi Annans fredsplan och arbete måste stödjas. Receptet är att öka pressen på Ryssland. Om de inte ändrar sig inom rimlig tid måste vi givetvis ompröva den ståndpunkten.

Bodil Ceballos, miljöpartiet:

– Om inte FN är med skjuter vi oss själva i foten. Jag tror inte att en militär intervention är bästa lösningen. Risken är att vi då får ett fullskaligt krig. Det gäller att få ryssarnas att inse att de just nu gör bort sig totalt inför omvärlden. Men det finns inga snabba lösningar.

Julia Kronlid, sverigedemokraterna:

– Jag är inte säker på att det skulle gagna freden långsiktigt. Det beror på vad en sådan skulle göra. Det känns frustrerande att se på när dödandet pågår och samtidigt är det svårt att veta vad som är bäst. Jag tror många drar sig för ett militärt ingripande.

Fredrik Malm, folkpartiet:

– Frestande att fundera i de banorna. Men man måste tänka på att den långsiktiga inverkan på folkrätten kanske inte är önskvärd. För en väpnad aktion tror jag att det i slutändan behövs ett FN-beslut. I nuläget finns en krigströtthet i vissa länder som gör att den diplomatiska pressen på Ryssland och Kina inte är så stor som den borde vara.

Désirée Pethrus, kristdemokraterna:

– Ja, något mer måste göras. Det kan inte vara så att FN-stadgans "ansvar att skydda" gäller för Libyen men inte för Syrien. Därför är det oroväckande när länder som USA så tydligt utesluter ett väpnat ingripande. Ett vapenembargo måste införas. Öka trycket mot Ryssland och Kina. Samtala med Iran.

Kerstin Lundgren, centern:

– Ja, tidpunkten närmar sig helt klart. Vi vill inte se mönstret från forna Jugoslavien upprepas. Vi måste förbereda oss för en handlingsplan om FN fortsätter vara blockerat. Syrien får inte förblöda medan världen passivt ser på. Men än så länge lever Kofi Annans fredplan. Vi stödjer den fullt ut.

Sofia Arkelsten, moderaterna:

– Utvecklingen i Syrien där våldet och förtrycket ökar är mycket oroande. Vi satsar nu all kraft på att få hela det internationella samfundet att backa upp Kofi Annans ansträningar att nå en politisk lösning.

Publicerad: