Experten: ”Skulle kunna spränga hela Varberg”

Skräckfartyget vid Varberg kaj har inte bara usla arbetsförhållanden, utan är också lastat med livsfarligt material.

Ombord finns 13 containrar med explosivt material.

– Om allt går i luften skulle det kunna spränga hela Varberg, säger sprängämnesexperten Bo Janzon.

Bo Janzon, sprängämnesexpert.
Bo Janzon, sprängämnesexpert.

Skräckfartyget som ligger vid kajen i Varberg är fortfarande ett mysterium.

Det 32 år gamla Panama-flaggade lastfartyget har under en tid åkt runt i Europa och lagt till i olika hamnar, bland annat i Storbritannien, för att lasta raketer och ammunition. På fredagen kom det till Varberg där man skulle lasta ytterligare tre containrar och sedan åka vidare – men fartyget blev kvar.

Nu visar nya uppgifter att det turkiska fartyget är lastat med hela 13 containrar innehållande explosivt material som bland annat raketer och ammunition.

– Ett kilo sprängmedel är farligt och det går in många ton i varje container, så det är stora mängder, säger Bo Janzon, tidigare forskningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Spränga hela Varberg

Exakt vilken typ av sprängämnen lasten innehåller är hemligstämplat.

Men enligt Bo Janzon är alla typer av sprängämnen farligt. Även om det skulle vara något så enkelt som vanliga fyrverkerier i containrarna skulle det bli en enorm ödeläggelse.

– Om allt går i luften och det är flera tiotals eller hundratals ton skulle det kunna spränga hela Varberg, men antagligen är det inte så.

Enligt honom är explosiva ämnen allra farligast när man inte hanterar dem ordentligt. Vilket de enligt Transportstyrelsen, som utfärdat nyttjandeförbud och stoppar fartyget från att lämna hamnen, inte gör.

Anledningen är att båten har brister i besättningens levnadsstandard ombord och att det finns stora säkerhetsmässiga avvikelser.

– Bland annat var brandskyddet inte gott nog, containrarna inte surrade i lastdäcken och vi hittade en öppen kabel som inte var explosionssäkrad som gick genom en gång på båten, säger Tomas Åström, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

Polisen inte inkopplad

Trots att båten har ett så kallat farligt gods-certifikat har de inte vidtagit tillräckliga säkerhetsgärder.

Och för att hantera sprängämnen krävs det enligt Bo Janzon speciell kompetens och att man vet vad man gör.

– Men det verkar inte som att de har koll på särskilt mycket där nere, säger han.

Det finns ingen ytterligare information om exakt vart fartyget skulle åka härnäst och vem som skulle ha lasten. Polisen är inte heller inkopplad i fallet.

– Det är inget ärende som vi tar del av här på polisen, säger Jan Nicklasson, utredningschef på polisen i Varberg.

Anledningen är att det inte är något brott att lasta farligt gods i svenska hamnar – och därför får de inte heller någon kännedom om det.

Publisert: