Experten: Sverige redan på IS radar

Av: Karin Lindblom

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3

USA:s bön om hjälp mot IS innebär inget omedelbart ökat terrorhot mot Sverige.

– Vi är redan på IS radarskärm, säger terrorexperten Magnus Ranstorp till Aftonbladet.

Sverige ingår sedan tidigare i den internationella koalitionen mot IS. Att USA nu ber oss öka insatsen betyder inte att hotet mot oss ökar.

– Vi är redan en del av detta, säger terrorexperten Magnus Ranstorp.

En rad omständigheter påverkar hotbilden mot Sverige. Vad vi gör spelar förstås roll – men lika viktig är bilden av oss.

– Syns det vi gör i regionala medier? IS brukar ha flaggor i sina videos över vilka länder som är med i koalitionen och där är både svenska och norska flaggan med, säger Magnus Ranstorp.

IS möjligheter att agera i ett visst land har förstås också betydelse. Att sympatisörer i rätt länder kan vara avgörande är tidigare terrordåd i Europa tragiska exempel på.

– Bara för att man är i periferin geografiskt behöver det inte betyda att man är ointressant, säger Magnus Ranstorp.

Vad ett ökat svenskt stöd skulle kunna bestå i utreds just nu av försvarsdepartementet. Tidigare har Sverige har bidragit med träning och spaningsflyg.

– Det blir nog ett indirekt stöd. Specialförband tror jag inte är aktuellt, säger Magnus Ranstorp.

Säkerhetspolisen bedömer hotnivån mot Sverige som fortsatt hög; en fyra på en femgradig skala.

Publicerad: