"Befolkningsökningen gör uppdraget svårare"

Stefan Löfven har stått mitt i stormens öga och fått utstå kritik för svikna vallöften, usla opinionssiffror och ett orealistiskt jobbmål.

I en stor intervju inför S-kongressen slår han nu tillbaka mot sina kritiker.

Samtidigt erkänner han att regeringen måste kunna visa resultat – redan före nästa val.

– Vi måste visa att vi har bytt riktning för Sverige på allvar och att arbetslösheten har börjat ta sig neråt, säger han.

När Stefan Löfven i morgon eftermiddag äntrar talarstolen på S-kongressen i Västerås gör han det med en turbulent tid i ryggen.

Regeringen har sett sin första budget röstas ned, opinionssiffrorna dyka och nu också få sin målsättning om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 starkt ifrågasatt.

Många ekonomiska experter tvivlar i dag på att regeringens jobbmål går att nå. Hur ser du på det?

– Man må tvivla bäst man vill. Målet är tufft och ska vara tufft, det ska inte vara ett mål som man når hur lätt som helst. Jobben är ju den viktigaste frågan för oss. De som våren 2015 säger att det inte går att nå ett mål till 2020, dem är jag inte så imponerad av. Jag är upptagen med att vi ska göra det.

”Uppgiften blir svårare”

Stefan Löfven ger dock kritikerna rätt på ett par områden. Han instämmer i att den ökande befolkningen, som till stor del förklaras av de stora flyktingströmmarna till Sverige, har gjort jobbmålet svårare att nå.

– Uppgiften blir svårare nu än när vi satte målet, så är det. Men det är också en stor tillgång för vårt land att människor kommer till Sverige, säger han.

Enligt statsministern måste dock Sverige bli bättre på att snabba på processerna så att människor kommer i jobb. Många av de nyanlända har den kompetens som arbetsgivare skriker efter i Sverige.

– Vi måste se till att de kommer in på yrken de har studerat till mycket, mycket snabbare än i dag.

Då handlar det både om att snabba på vägarna in till svenskundervisning och processen med att fastställa de nyanländas yrkesmässiga kompetens, så kallad validering.

– Sedan är det också en del som har låg utbildningsnivå. För dem ska vi se till att de får utbildning från den nivå där de befinner sig och en så snabb etablering som möjligt.

Spelar högt

Aftonbladet har ringt runt inom S inför den kommande kongressen. Bland det som framhålls av Stefan Löfvens partikamrater finns att partiledningen spelar högt spel med sitt arbetslöshetsmål.

Man anser att ni ”satsar alla pengar på en häst”. Om ni inte kan leverera innan valet 2018 så blir det omöjligt att bli omvald. Vad tycker du om den beskrivningen?

– Arbetslöshet och jobb är fråga nummer ett för oss, jag sa det första dagen jag blev ordförande. Det har att göra med en djupt ideologisk och moralisk övertygelse för mig. Jag har sett så många människor i arbetslöshet som är förtvivlade och oroliga. Men det är också så att för arbetarrörelsen, socialdemokratin, är jobben nyckelfrågan. Och då ska man sätta ett tufft mål. Då går det inte bara sätta ett mål som vi enkelt når upp till, det är vår uppgift att se till att människor kommer i arbete på riktigt.

Samtidigt erkänner Löfven att det är viktigt för regeringen att kunna visa resultat av arbetet redan före nästa val.

– Det är klart att vi måste visa att vi har bytt riktning på allvar och att arbetslösheten har tagit sig neråt så att människor ser att målet är uppnåeligt, säger han.

Bland de nycklar han ser för att lyckas finns en bättre matchning där arbetslösa utbildas till den kompetens som behövs för de lediga jobben.

Slår tillbaka mot kritik om vallöften

Stefan Löfven vänder sig också emot bilden av att regeringen sviker sina vallöften.

Med sig till mötet har han en lista där tjänstemän på regeringskansliet gått genom statusen för vad man lovade på jobb- och skolområdet inför valet. Sammanställningen pekar på att de flesta områden är åtgärdade eller att förslag ligger på riksdagens bord medan andra är påbörjade. Inget av förslagen har fått stämpel ”ej uppfyllt”.

– De stora vallöftena vi lämnat, eller jag har lämnat, är att vi ska se till att människor kommer i arbete. Vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och vi ska vända resultaten i skolan så att barn och ungdomar får rätt utbildning inför sitt vuxna liv. Sedan har vi tagit över en situation efter den förra regeringen där vi hade ett underskott med 74 miljarder.

I den situationen, framhåller Stefan Löfven, var det rätt att avisera förändringar som den minskade subventionen till hemmarenovering, rotavdraget, för att i stället frigöra pengar till att bygga nya bostäder.

– Vi måste ta ansvar för att vi bygger lägenheter, folk måste kunna flytta dit jobben finns. Därför lägger vi sex miljarder på nya bostäder. Det är en smart investering som jag tror att också människor som använder rot håller med om, att deras ungdomar ska få komma ut och börja sitt vuxna liv.

Stefan Löfven om...

• Namnet på regeringens vision.

Göran Persson drev det gröna folkhemmet, Fredrik Reinfeldt hade arbetslinjen.

– Vi har jobbagendan. Alla förslag som vi nu lägger, sorterar vi in i detta.

• Flytten till statsministerbostaden Sagerska huset.

– Det är annorlunda än att bo i en tvåa på Wallingatan. Men vi har bott in oss nu, det har varit mycket viktigt att få upp sina egna böcker i bokhyllan. Då börjar man känna, "yes nu är vi hemma här".

• Moderatledaren Anna Kinberg Batras hot om misstroende mot regeringen.

Riksdagen genom Alliansen och Sverigedemokraterna har riktat över hundra tillkännagivanden mot regeringen. Kinberg Batra menar att Löfven måste leva upp till riksdagens vilja, annars kan misstroende väntas.

– Jag vet inte vad man väljer för strategi om de tycker att det är det bästa att de fyra borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna röstar igenom så många tillkännagivanden som möjligt, om det är deras bästa sätt att bedriva politik. Det är deras val att göra det. Vi hanterar tillkännagivanden precis som alla andra regeringar har gjort förut. Delar vi uppfattningen, ja då genomför vi det, gör vi det inte så berättar vi för riksdagen varför. Så har alla andra regeringar också gjort, även den förra. Däremot är det viktigt för mig att se om det går att hitta fler möjligheter till samarbete över blockgränsen

• Om SD som spelat en central roll i svensk politik efter valet.

Sverigedemokraterna fällde regeringens budget genom att stödja Alliansens alternativ. Nu smäller man till regeringen genom tillkännagivanden i riksdagen ihop med de borgerliga partierna. Samtidigt fortsätter Jimmie Åkessons parti att växa.

– Det är ett parti fullt av dubbelmoral som dessutom väljer att göra svensk riksdag till en lekstuga för sina egna syften. Och med en partiledare som sms:ar till sin vikarie "ge dem ett helvete" för det var tydligen viktigare än att Sverige ska fortsätta att utvecklas och föras framåt. Det är ett högerparti, ett populistiskt parti och jag är inte ett dugg förvånad men tycker att det är tråkigt. Vi ska hantera dem genom att hantera verkligheten. Känner man hopplöshet och misströstan är det lättare att vända sig till den här typen av partier.  Människor med hopp och framtidsutsikter, de tror jag väljer bort den här typen av populistiska partier.

• Föräldraförsäkringen som väntas bli en stor stridsfråga på S-kongressen.

Regeringen lägger förslag om att ytterligare en månad viks till vardera förälder, men många i hans parti vill gå betydligt längre och dela dagarna lika mellan föräldrarna.

– Det är självfallet målet eftersom det har så stor betydelse på arbetsmarknaden och möjligheten för kvinnor och män. Så det är inget snack om varit vi ska nå, men nu uppfyller vi det här och sedan får vi se vad som händer.

Så någon tidsplan kan du inte ge?

– Nej.

• De kvinnodominerade fackens fortsatta krav på rätt till heltid och slopad allmän visstid.

Samtal mellan arbetsmarknadens parter ska lösa frågan, men från facken har lyfts ett önskemål om att ett hot om lagstiftning ska ligga kvar - i fall förhandlarna misslyckas.

–De ska inte misslyckas. Det krävs självfallet två parter som måste vara modiga och konstruktiva men det är faktiskt det som svensk arbetsmarknad bygger på, parter som tar ansvar för en uppgift och ser till att lösa den så att båda kommer bra ut. Jag tycker att förhandlingslösningen är att föredra.

Publisert: