”Amorteringskrav bör införas snabbt”

avGustaf Tronarp

Publicerad:

Tre tungviktare slår larm om hushållens skulder

Utvecklingen oroar Riksbankschefen Stefan Ingves (bilden), Riksgäldsdirektören Hans Lindblad och Martin Noréus, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen.

De svenska hushållens skuldsättning kan leda till en finansiell kris.

Det menar cheferna för Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen.

På DN Debatt skriver de att amorteringskrav bör införas så snart som möjligt: ”Trenden är oroande”.

Både bostadspriserna och hushållens skulder har ökat i Sverige under lång tid. Det senaste året har skulderna växt betydligt mer än inkomsterna.

Den utvecklingen oroar Riksbankschefen Stefan Ingves, Riksgäldsdirektören Hans Lindblad och Martin Noréus, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen.

I en artikel på DN Debatt skriver de att krav på att bolånetagare betalar av på sina lån bör införas snabbt.

”Snabbt ökande skuldsättning och stigande fastighetspriser har ofta föregått finansiella kriser eller långa perioder av svag ekonomisk utveckling", skriver topparna.

”Viktig åtgärd”

Ett krav på amortering vore ett effektivt sätt att få ner skuldsättningen, enligt de tre tungviktarna. Därför bör det införas snabbt:

”Ett amorteringskrav bör genomföras snarast då det är en viktig åtgärd för att dämpa riskerna med hushållens skulder. I ljuset av den accelererande skuldsättningen är det därför av vikt att de politiska diskussionerna inte drar ut på tiden”.

Partierna eniga

Tidigare i år la Finansinspektionen fram ett förslag som skulle tvinga alla nya bolånetagare som har en belåningsgrad på över 70 procent att amortera. Kammarrätten i Jönköping ansåg dock att förslaget var olagligt. I april backade Finansinspektionen, med hänvisning till det oklara rättsläget.

Det finns dock en bred politisk enighet kring att införa krav på att betala av på bolånen. Enligt en rundringning som SVT har gjort står samtliga riksdagspartier bakom ett amorteringskrav.

– Vi har en skuldsättning som är oroväckande och i den meningen behöver vi hitta åtgärder för att få till stånd en amorteringskultur, sa Erik Ullenhag, ekonomisk talesperson för Folkpartiet till SVT.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM