Ja till nya vindkraftverk

NYHETER

Beslut i miljööverdomstolen

De omstridda planerna på vindkraftverk på Gabrielsberget ser ut att bli verklighet.

På torsdagen sade miljööverdomstolen ja till bygget, skriver Västerbottens-Kuriren.

Umeå tingsrätt och miljödomstolen gav i december tillåtelse för Svevind AB att bygga vindkraftverk på berget.

Förslaget överklagades till överdomstolen av ett antal sakägare och föreningar som nu alltså fastställde den tidigare domen.