– Vissa bor i bilar, det är inte värdigt

NYHETER

Kris i Malmö när alla flyktingar inte kan få bostad

Foto: Rosengård har många familjer med bostadsproblem. Vuxenenheten har varit tvungna att använda hotell, vandrarhem och campingplatser för att tillfälligt lösa bostadsproblemen för barnfamiljer.

Flyktingar som kommer till Malmö lever under usla förhållanden. På grund av krisen i flyktingmottagandet vill Malmö Stad begränsa asylsökandes rätt att själva välja var de vill bo.

Förra året tog Malmö emot dubbelt så många flyktingar som beräknat. Sammanlagt 3 000. Den förvärrade situationen i Irak och den tillfälliga asyllagen i Sverige kan vara två förklaringar.

Det stora antalet har försatt press på de enheter som arbetar med asylsökande.

– Situationen har periodvis varit kaotisk. Någonting måste göras, säger Barbara Asplund, chef på Invandrarservice.

Bostadsbrist för nyanlända

En rapport från stadskontoret i Malmö som gjorts i samarbete med bland annat Invandrarservice pekar på stora problem med framförallt trångboddhet och bostadsbrist för de nyanlända.

– Vi har flyktingar som bor i bilar. Det är inte värdigt, säger Barbara Asplund.

Situationen väntas också bli värre när de nyanlända återförenas med familjerna.

– Lagen om att asylsökande har rätt till boende hos släkt och vänner gör att de ofta blir oerhört trångbodda. Den lagen bör ses över anser vi, säger Gunnar Bergström som skrivit rapporten.

Kan bli nödvändigt att tvinga kommuner

Kommunstyrelsen i Malmö väntas därför i morgon besluta om att skriva till regeringen med en rad förslag till lösningar. Bland de föreslagna åtgärderna finns inskränkningar i flyktingarnas rätt att bestämma boende själva och att inga asylsökande ska skrivas ut från Migrationsverket förrän de har ett förstahandskontrakt på bostad. Dessutom anser man att fler borde ta emot flyktingar.

– Om inte fler gör det på frivillig grund kan det bli nödvändigt att tvinga kommunerna, säger Gunnar Bergström.

Kajsa Sigvardsson (.se)