Den ärrlösa kirurgin är snart här

NYHETER

Snart kan fula operationsärr vara ett minne blott.

Läkare vid Sahlgrenska sjukhuset vill testa en ny metod - att operera via kroppens egna öppningar.

Titthålskirurgi är i dag standard på svenska sjukhus. Metoden går ut på att man skär upp en mindre hudöppning än vid vanlig kirurgi. Sedan förs ett långsmalt instrument in i kroppen och på det sättet genomför operationen.

Nu är nästa metod på väg – som inte lämnar några synliga operationsärr alls. Metoden presenterades på Kirurgveckan på Stockholmsmässan i Älvsjö i dag och innebär att kirurgen använder sig av kroppens naturliga öppningar som ingång, skriver Svenska Dagbladet.

Patienten slipper ärr

Om ingreppet ska utföras via munnen så för man först in ett rörformat instrument via munnen och strupen ner genom magsäcksväggen. Sedan förs instrumentet ut i bukhålan där ingreppet utförs. Därefter dras instrumentet tillbaka och den öppnade magsäcksväggen sys igen. Metoden kan också utföras via vaginan, ändtarmen eller urinröret. En fördel är att patienten slipper ärr och dessutom är infektionsrisken mindre än vid vanlig öppen kirurgi.

Första gången tekniken prövades på en människa var för fyra år sedan då den indiske kirurgen Rao utförde en blindtarmsoperation via munnen. Mer än 30 patienter i USA, Brasilien och Europa har sedan dess opererats med hjälp av metoden.

Svensk överläkare vill prova

Nu vill överläkare Per-Ola Parkvid vid Sahlgrenska sjukhuset prova den nya operationsmetoden. Han har sökt tillstånd för att få genomföra en blindtarmsoperation på människa via munnen.

– Förutom att patienten slipper ärr blir det färre sammanväxningar i buken. Dessutom tyder de första kliniska erfarenheterna på att patienterna också får betydligt mindre smärta efter ingreppet, säger han till Svenska Dagbladet.

Ett av användningsområdena för den nya tekniken menar han kan bli att ställa diagnos på patienter med oklara buksmärtor.