Bopriserna fortsätter öka

NYHETER

Ökning i Värmland för både villa och bostadsrätt

Priserna på bostadsrätter fortsätter att stiga i hela landet, enligt siffror från Mäklarstatistik. Och tendensen för den senaste tremånadersperioden är fortsatt stigande priser.

I hela landet har priserna i genomsnitt stigit med 23 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Samtidigt har villapriserna stigit med nio procent.

Statistiken bygger på försäljningen av 12900 bostadsrätter och nära 14300 villor samt 3400 fritidshus under den senaste tremånadersperioden.

På Storstockholms villamarknad har priserna stigit med 16 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Samma siffra för Storgöteborg och Stormalmö är 7 respektive 10 procent.

Fortsätt ökning i höst

Per Johnler, vd på Fastighetsbyrån, spår att priserna på villamarknaden fortsätter att öka under hösten.

Prisökningen på bostadsrätter i centrala Malmö har ökat med hela 29 procent under de senaste tolv månaderna.

Också på fritidshus har priserna ökat. För riket i snitt med 13 procent och i Storstockholmsområdet med 20 procent det senaste året.

Snittpriset för en bostadsrätt i landet är 1356000 kronor och för en villa 1814000 kronor, enligt Mäklarstatistik.

Färre tror på stigande bopriser det kommande året. I augusti svarade sex av tio tillfrågade hushåll i SEB:s boprisindikator att priserna kommer att stiga det närmaste året. I juli spådde sju av tio hushåll att priserna skulle stiga.

13 procent spår nu att priserna kommer att falla, jämfört med tio procent i juli.

”Oro för högre räntor dämpar hushållens tro på högre bostadspriser. Men uppgifter om fallande bostadspriser i Köpenhamn och oro på bostadslånemarknaden i USA kan också spela in”, skriver SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i ett pressmeddelande.

Regeringens löften om ändringar när det gäller fastighetsskatt och förmögenhetsskatt har varit prisdrivande och trenden kommer att fortsätta under hösten, konstaterar Per Johnler.

– Det ger minskade driftskostnader och det får återverkningar också på bostadsrättsmarknaden, säger Johnler.

Och någon avmattning på den glödheta bostadsrättsmarknaden i Stockholms innerstad är inte i sikte i dagsläget. Bostadsrättspriserna i innerstan har ökat med 18 procent det senaste året och är fortsatt stigande.

– Men inget kan ju stiga hur länge som helst. Vi tror på en viss inbromsning under 2008.

Men samtidigt konstaterar Johnler att nybyggnationen har varit mycket låg under lång tid och i den högkonjunktur vi nu har blir bristen på bostäder i storstadsområdena allt tydligare.

55000 kr per kvadratmeter

– I Stockholms innerstad närmar man sig nu 55000 kronor per kvadratmeter för bostadsrätter, konstaterar Johnler.

Ett litet utbud av bostadsrätter under sommarmånaderna har bäddat för ytterligare prisökningar.

Men fortfarande är det en överväldigande majoritet som tror på stigande priser, säger Gunilla Nyström, men konstaterar samtidigt att den ”extrema euforin” hos hushållen i juni har dämpats något.

– I juni visade boprisindikatorn den högsta siffran hittills. Och det stämmer ju ganska väl på Mäklarstatistiks siffror då många affärer gjordes upp under juni.

Att färre än tidigare tror på stigande bostadspriser under hösten beror till största delen på oro för högre räntor, tror Nyström.

– Riksbanken har ju gjort tydligt att flera räntehöjningar väntar.

Men samtidigt har 80 procent av hushållen redan spritt riskerna och helt eller delvis bundit sina lån.

– Bland de knappt 20 procent som bara har rörlig ränta finns också många som har ganska små lån, säger Nyström.

Men vad som i framtiden visar sig vara mest lönsamt för den enskilde kan ingen avgöra i dag:

– Man får utgå från sin egen ekonomi och göra sin egen riskbedömning.

Villapriserna - län för län

Prisutveckling under det senaste året, i procent

Pris för bostadsrätter - län för län

Prisutveckling under det senaste året, i procent.

TT