Gasansökan inlämnad

Konsortiet vill dra gasledningen från Vyborg till Greifswald i Tyskland., rakt genom den svenska ekonomiska zonen.
Konsortiet vill dra gasledningen från Vyborg till Greifswald i Tyskland., rakt genom den svenska ekonomiska zonen.

Regeringen fick ansökan lagom till jul.

Nu väntar en rad tjänstemän och remissinstanser på att nagelfara uppgifterna.

När ett beslut om gasledningen tas vet ingen.

Det rysk-tyska gaskonsortiet Nord Stream vill dra en gasledning längs botten på Östersjön, bland annat i en stor del av den svenska ekonomiska zonen.

I den planerade sträckningen korsas flera skyddade områden som idag är omgivna av mycket starka restriktioner

Bland tidigare orosmoln finns frågan om gammal dumpad ammunition från kriget.

När ansökan idag fredag lämnades in till regeringen bifogas bland annat försäkringar om att området som är utmärkt inte innehåller gammal dumpad ammunition från kriget.

Dessutom innehåller ansökan en mijlökonsekvensbeskrivning.

Miljöminister Andreas Carlgren vill inte göra varken tummen upp eller ner för gasledningen.

– Ifall regeringen i förväg uttalar sig politiskt om ledningen och sedan inte ger itllstånd kan bolaget hävda att regeringen föregripit prövningen och ta till rättsliga åtgärder, sa Carlgren idag i samband med att ledningen debatterades i riksdagen.

– Det kan leda till prövning i regeringsrätten eller i internationell rätt.

Miljödepartementet och näringsdepartementet är första anhalt för ansökan.

Efter jul kommer tjänstemän att gå igenom den för att se om den behöver kompletteras.

Anses den komplett så skickas den vidare till en rad olika remissinstanser, bland annat Naturvårdsverket och Sjöfartsverket.

– Sedan får även företaget yttra sig. Och det är företaget Nord Stream som har bevisbördan och det är upp till dem att göra en så fullständig miljöansökan som möjligt, säger Tomas Uddin, pressansvarig hos Andreas Carlgren.

Tidplanen för regeringens beslut är helt öppen.

– Vi gör ingen sådan bedömning idag. Vi ska göra den prövn ing som krävs enligt svensk lag, säger Uddin.

Gaskonsortiet har utlyst en presskonferens den 7 januari på Berns i Stockholm angående ansökan.

Publisert: