Sex månaders kö till skolans psykologer

NYHETER

Hårt tryck på mottagningen Humlan

Foto: Marianne Lahger och kollegerna Michael Siring, Mats Pihlgren och Jörrel Lindgren önskar att de hann hjälpa fler ungdomar i tid.

Unga som mår psykiskt dåligt i Göteborg tvingas vänta länge på hjälp. Till gymnasieskolornas psykologmottagning Humlan är kötiden sex månader.

– Det är frustrerande. En del hinner gå ut gymnasiet, säger psykolog Marianne Lahger.

För gymnasieelever som behöver mer hjälp än den som skolsköterska och kurator kan erbjuda är Humlan det enda kostnadsfria alternativet i Göteborg.

”Väldigt hårt tryck”

Fem legitimerade psykoterapeuter finns tillgängliga för stans drygt 18 000 gymnasieelever.

– Det är ett väldigt hårt tryck på oss och det blir knappast mindre, säger Marianne Lahger som är psykolog och har jobbat på Humlan i fyra år.

De elever som tar kontakt med mottagningen erbjuds ett första besök inom ett par veckor, men därefter ställs man i kö och väntetiden är för närvarande sex månader.

Behöver hjälp just nu

– Det är frustrerande när man verkligen känner att man skulle kunna hjälpa till. Det är ju nu de behöver hjälp, inte sen. Ett halvår är väldigt lång tid i en 16-årings liv.

Helene Odenjung, fp, är vice ordförande i utbildningsnämnden och har lagt fram ett yrkande om att se över möjligheterna för att minska Humlans väntetider. På tisdag tas frågan upp i utbildningsnämnden.

– Alla skulle i längden tjäna på det. Många unga hoppar av gymnasiet i dag och det kostar oerhört mycket pengar. Får de hjälp i ett tidigare skede har de möjlighet att klara av skolan, säger Odenjung.