”För trivialt, TV4”

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, som följde utfrågningen av Alliansledarna framför tv:n tyckte att TV4 slarvade en del i sitt journalistiska ansvar.

– Jag tycker att man trivialiserade för mycket med greenroom, musikfrågor och sådant. Här fanns en möjlighet att ställa frågor till partiföreträdarna och sedan göra jämförelser inom alliansen. Vad är man överens om, inom vilka frågor är man det inte? Men där missade man eftersom man förlorade en hel del tid på det andra, säger Jonas Hinnfors.

Enligt Hinnfors gjorde både folkpartiledaren Jan Björklund och centerns Annie Lööf habila framträdanden.

– Man ser på Björklund att han gillar att tala om skolan. Det är ett område han kan utan och innan och han blir sällan pressad där. Han gör egentligen inga misstag.

– Det område han hade svårast med var frågan om löneskillnaderna. Men i stora drag löste han sin uppgift bra, betygsätter Jonas Hinnfors.

TT