Vargen gjorde hundar vita

NYHETER

Tacka vargen för att din hund har vita inslag i pälsen, vilket ungefär hälften av alla hundar har.

Redan på 100-talet, berättar dåtidens auktoritet på jordbruk, romaren Columella, började fåraherdar välja vita hundar för avel, för att kunna skilja dem från den stora stygga vargen vid gryning och skymning.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har nu grottat ner sig i frågan hur den vita färgen uppkommer, rent genetiskt. Det visar sig att färgen beror på mutationer i en gen som har avgörande betydelse för hur pigmentcellerna utvecklas. Mutationen gör att pigmentcellerna inte hittar fram till huden under fosterutvecklingen.

Tyvärr har samma pigmentceller en viktig funktion i innerörat, vilket gör att många vita hundar, som dalmatiner, också har problem med hörseln.

TT