Gasexperten: Finns alltid en viss fara

1 av 2 | Foto: Huset totalförstördes i branden som följde på explosionen.
NYHETER

Olyckor med gasolflaskor inträffar – men är ovanligt.

– Det finns alltid en viss fara, men man ska inte vara orolig, säger David Gårsjö, gasolexpert på MSB.

På lördagen totalförstördes en villa utanför Örebro i en brand. Orsaken var en explosion efter att en gasolgrill startats. Det är oklart vad som exakt hände, men elden tog sig via en markis till taket och vinden.

– Se till att inte brännbart material finns i närheten av grillen, säger David Gårsjö.

Han är gasolexpert vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som inte för statistik över olyckor med gasolgrillar.

– Men med tanke på hur många gasolgrillar som finns händer inte särskilt mycket. Man behöver inte vara orolig eller nervös för att något liknade ska hända, säger David Gårsjö.

Bränder orsakad av eller i samband med gasolgrillning har inträffat.

– Fast det alltid svårt att säga om det är gasolen som läkt eller om flaskan hanterats fel. Det kan också ha börjat brinna i närheten.

"Kontrollera slangen"

Det finns vissa delar av utrustningen som är viktiga att kontrollera, berättar David Gårsjö.

– Man ska tänka på att grillen är i bra skick, framför allt slangen. Den ska sitta fast ordentligt och inte vara för gammal, säger han. 

– Flaskan ska inte förvaras under grillen, även om många grillar är konstruerade nästan så. Då kan slangen komma för nära grillen och riskerar att bli för varm och gå hål på.

Det är också viktigt att grillen är CE-märkt, alltså ansluten till det gemensamma regelverket i Europa för säkerhet av produkter.