Fel åtgärdat i Valkompassen

Vilket parti tycker mest som du? Gör valkompassen här!

NYHETER

Ledde till felaktig matchning mot kandidater på lokal nivå

Aftonbladet har korrigerat ett tekniskt fel som uppstått i Valkompassen.

Det drabbade riksdagskandidater för Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna.

I och med att felet åtgärdats är förutsättningarna lika för alla riksdagskandidater i Valkompassen.

Aftonbladets valkompass lanserades den 29 juni.

Riksdagskandidater för FI och SD har sedan den 9 juli, på grund av ett tekniskt fel, prioriterats ner för den läsare som valt att skriva in sin valkrets.

FI och SD har enbart så kallade Hela landet-listor, och inga valkrets-listor. Felet ledde till att kandidater från den valda valkretsen värderades högre än kandidater från Hela landet-listor.

Detta fel har nu åtgärdats. Kandidater från valkretsen och från Hela landet-listor är nu jämställda, och därmed kommer läsarna att matchas även mot FI- och SD-kandidater.

Det ändrade urvalet påverkade också visningen av kandidater från Moderaterna och Folkpartiet, eftersom de partierna har både valkrets-listor och Hela landet-listor.

Läsare som inte skrivit in någon valkrets har inte påverkats av felet.