Juridisk expert: ”Ovanligt att inte informera klienten”

avOskar Forsberg

Den juridiska kampen mellan Stormy Daniels och Donald Trump går vidare.

Michael Avenatti, Daniels advokat, vill att tvisten ska avgöras i en domstol i offentligheten, medan Trump vill få ett avgörande genom en skiljedom.

Hans advokater gör nu allt för att få presidenten att slippa stå inför skranket.

– Det gäller att reda ut vem som är part i det här avtalet, säger Patricia Shaughnessy, amerikansk forskare i skiljemannarätt vid Stockholms universitet.

Tvisten mellan Donald Trump och Stormy Daniels rörande ett upprättat sekretessavtal, ett så kallat ”Non disclosure agreement”, går vidare.

På den ena sidan står Stormy Daniels advokat Michael Avenatti och på den andra sidan advokaten Michael Cohen som företräder Donald Trump och advokat David Schwartz, som företräder Cohen.

1 av 4 | Foto: MYSPACE
Donald Trump och Stomy Daniels poserar ihop 2006, på en bild från porrstjärnans Myspace-sida.

Michael Avenatti, Daniels advokat, vill att tvisten ska avgöras i en domstol i offentligheten, medan Trump vill få ett avgörande genom en privat skiljedom.

Ovanligt och oetiskt

Allting handlar om det upprättade kontraktet, den skiljeklausul som finns i det, och om vem som är förmånstagare.

– Vad har Michael Cohen och EC LLC för intresse att betala Stormy Daniels? Det är lite konstigt . De här avtalen brukar vara mycket tydliga och inte speciellt märkvärdiga, säger Patricia Shaughnessy, amerikansk forskare i skiljemannarätt vid Stockholms universitet. 

Patricia Shaughnessy.

Michael Cohen har hävdat att han ingått avtalet utan Trumps kännedom, eftersom han inte skrivit på, vilket Daniels och hennes advokat motsätter sig. De hävdar också att eftersom avtalet saknar Trumps signatur är det dessutom ogiltigt.

– Det är inget som är svart och vitt och ytterst handlar det om bevisfrågor och jag vet inte vilka bevis parterna kommer lägga fram, säger Patricia Shaughnessy.

Hon tillägger att det dessutom är ovanligt att en advokat upprättar ett sekretessavtal och betalar 130 000 dollar utan att informera sin klient.

Flera andra experter har även påstått att det är oetiskt.

Olika vägar att gå

En springande punkt är också skiljeklausulen i kontraktet. I det upprättade kontraktet verkar en part, David Dennison, vilket är Donald Trumps pseudonym, vara mer gynnad än den andra. Det i sig kan bli en fråga för en domstol, enligt Patricia Shaughnessy.

För Stormy Daniels och hennes advokat finns det två vägar att gå. Man kan låta en domstol pröva skiljeklausulen i kontraktet. Om domstolen finner att den är ensidig och inte giltig avgörs hela tvisten i domstol.

Eller kan man få en skiljedom och sedan överklaga den till en domstol med argumentet att klausulen i kontraktet varit för ensidig.

En annan fråga, som också en domstol måste avgöra, är vem som egentligen är bunden av avtalet.

Kan vara olagligt bidrag

Utöver frågan om sekretessavtalet och vem som är bunden av det och om det är giltigt finns också en politisk dimension i hela affären.

Amerikanska experter har hävdat att de 130 000 dollar som Michael Cohen betalade ut till Stormy Daniels enligt sekretessavtalet kan betraktas som ett bidrag till Trumps presidentkampanj och något som påverkade valet.

Om inte Trump kände till pengarna, som hans advokat hävdar, är betalningen ett olagligt bidrag eftersom det inte redovisats. Det hävdar juristen Ken Starr som ledde Lewinskyutredningen mot president Bill Clinton.

I såna fall kan kontraktet också vara av intresse för FBI:s specielle utredare Robert Mueller som just nu undersöker Trumpkampanjens påstådda rysskontakter.