Moody's varnar för svensk bostadsbubbla

1 av 2
NYHETER

Tre länder, Sverige, Schweiz och Danmark, kör med negativa styrräntor – något som riskerar driva upp priserna på olika tillgångar som bostäder.

Bland dessa tre länder är risken för spekulationsbubblor störst i Sverige, enligt en rapport från kreditvärderingsföretaget Moody's.

Moody's konstaterar att medan Danmarks och Schweiz centralbanker har uppfyllt sina mål med den negativa räntan, nämligen att försvaga valutan, så brottas den svenska Riksbanken fortfarande med att få upp inflationen samtidigt som ekonomin går starkare än vanligt.

Som en effekt har huspriserna stigit kraftigt och utlåningen likaså.

"Ur Moody's synvinkel kommer de trenderna att fortsätta om räntorna förblir låga, något som ökar risken för en husprisbubbla, med potentiell motsatt effekt på den finansiella stabiliteten om och när huspriserna vänder ned", skriver kreditvärderingsföretaget.

TT