Utsläpp vid biokemiföretag – 500 evakuerade

NYHETER

Kemdykare inne i byggnaden

1 av 15

Ett högrisklaboratorium i Stockholm har drabbats av ett kemiskt utsläpp.

Elva personer har fått ansiktsdomningar och 500 personer har evakuerats.

Ämnet som läckt uppges vara toluen.

– Men vi väntar på att få det bekräftat, säger Jonas Fröjmark, ledningsförman vid räddningstjänsten.

Larmet kom klockan 12.13 på torsdagen. I en byggnaden Sci Life Lab i Solna, där bland annat Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan bedriver forskning i ett högrisklaboratorium, spreds en doft av kemikalier.

– En kraftig lukt spreds framför allt på plan ett, säger Ulf Blomqvist, ledningsoperatör vid Storstockholms räddningsförsvar.

Räddningstjänsten, polisen och flera ambulanser är på plats. Elva personer har drabbats av yrsel och ansiktsdomningar efter utsläppet. De fördes inte till sjukhus utan fick vård av ambulanspersonalen.

– Vi har valt att hålla dem kvar inomhus i fall de skulle behöva saneras. Det ser inte ut så i nuläget, men vi inväntar en bekräftelse på vad det är för gas, säger Sven-Erik Olsson, presstalesperson på polisen.

”Kraftig lukt”

Inledningsvis bedömdes att det fanns en explosionsrisk men brandingenjör Mats Körner, som är på plats, säger att den inte längre existerar. Räddningstjänstens kemstyrka har gått in i byggnaden med blå skyddsdräkter och gasmasker för att försöka utreda exakt vad det är för ämne som läckt.

– De har skyddsdräkter för att inte giftig gas ska nå dem, säger Mats Körner.

Byggnaden är ett sjuvåningshus och rymmer bland annat ett högrisklaboratorium. Doften spred sig över tre våningar och i samband med detta började personer att lämna byggnaden.

Den är nu helt utrymd och upp emot 500 personer har lämnat sin arbetsplats och delar av byggnaden har spärrats av.

Anställd: Det luktade lösningsmedel

I byggnaden driver både Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan verksamhet men också en del privata företag. Gasläckan inträffade i ett laboratorium.

– Det började lukta lösningsmedel och man började evakuera ganska omgående. Det är mycket labbverksamhet som försiggår i byggnaden. Jag tror inte det är så allvarligt, jag blev förvånad att det blev sådant pådrag. Men det är bra hanterat, det är precis så här man ska göra eftersom det potentiellt sett kan vara skadligt, säger en person som jobbar i fastigheten.

Kan orsaka akut berusning

Ämnet som läckt ut tros vara toluen, även kallat metylbensen, uppger räddningstjänsten.

– Men vi väntar på att få det bekräftat och även hur mycket som släppts ut, säger Jonas Fröjmark, ledningsförman vid räddningstjänsten.

Höga halter av toluen i luft kan orsaka akut berusning och luftvägsirritation. Doften påminner om bensin. Den används som mellanprodukt för framställning av organiska produkter, men också som lösningsmedel i lacker, färger och plaster.

ARTIKELN HANDLAR OM