Nytt preparat tog bort cancercellerna

NYHETER

Experten: "Man kunde inte se några spår av cancer i blodet"

1 av 3

Ett nytt preparat förlänger livet för dem med kronisk lymfatisk leukemi.

Det rör sig om en svårt sjuk patientgrupp där cellgifter inte hjälper. 80 procent blev bättre.

– Man kunde inte se några spår av cancer i blodet hos en del av dem, säger Honar Cherif, expert på blodsjukdomar.

KLL, kronisk lymfatisk leukemi, är den vanligaste blodcancern bland vuxna i Sverige. Runt 500 insjuknar årligen, medianåldern är 70-72. Var fjärde är yngre än 50.

Sjukdomen är obotlig. De flesta har ett stillsamt sjukdomsförlopp och lever många år med sin cancer. Cellgifter (cytostatika) är den behandling man brukar ge, en del klarar sig utan behandling.

Men mellan 10 och 20 procent av patienterna får en mycket aggressiv sjukdom och blir inte hjälpta av cellgifter. Eller så svarar de på behandlingen, men får återfall efter några månader eller ett år.

Aggressivt förlopp

– Denna grupp har vi inte haft någon behandling för. De svarar dåligt på behandlingen och sjukdomen utvecklas snabbt. De har en mycket sämre prognos. Det handlar om några månaders överlevnad, säger Honar Cherif, docent i blodsjukdomar och chef vid sektionen för hematologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Men nu finns ett nytt preparat som ger hopp till denna patientgrupp. Det heter venetoclax och har en ny typ av verkningsmekanism.

Preparatet verkar på signalsubstanserna på ytan av eller inuti cancercellerna.Det hämmar substansen BCL-2, som är ett protein inuti cellerna. Cancercellerna behöver detta protein för att kunna kommunicera med sin omgivning och för att överleva, förklarar Honar Cherif.

– Om man hämmar det blir det svårt för cancercellerna att överleva. De dör av sig själva när de inte har bra kommunikation med omgivande celler i kroppen.

Sjukdomstecken försvann

Preparatet har nyligen prövats i en fas 2-studie med mycket lovande resultat. I studien ingick 107 svårt sjuka patienter som inte blivit hjälpta av cellgifter och med en förväntad överlevnad på några månader. Studien pågick under ett år.

Resultaten publiceras nu i The Lancet Oncology.

• 80 procent av patienterna svarade på behandlingen och blev bättre. Antalet cancerceller i blodet minskade och lymkörtlarna krympte i storlek.

• 8 procent svarade helt på behandlingen och alla tecken på sjukdomen försvann.

– Man kunde inte se några spår av cancer i blodet, säger Honar Cherif.

Lymfkörtlarna var inte längre förstorade. Detta innebär dock inte att cancern är botad.

Förbättrad överlevnad

– Uppfattningen i dag är att KLL är en kronisk sjukdom och att den alltid finns kvar i kroppen. Men vi vet inte, vi har bara ettårsuppföljningar att gå på. Det ska bli intressant att se vad som händer om fem år, säger Honar Cherif.

– Med dagens nya mediciner förväntar vi oss en betydligt förbättrad överlevnad.

Flera stora uppföljande randomiserade fas 3-studier pågår nu eller ska inledas i länder världen över. Venetoclax ska prövas mot cytostatika samt tillsammans med eller mot två likartade preparat, ibrutinib och idelalisib, som verkar på andra signalsubstanser.

Honar Cherif är lokal huvudprövare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för en stor multicenter studie, som även pågår vid Skånes universitetssjukhus i Lund.