Handikappförbunden startar egen LSS-utredning

NYHETER

Nu startar Handikappförbunden en egen LSS-utredning - för att kunna sätta emot den statliga.

– Den statliga utredningen har ju ett fokus på att spara in på den personliga assistansen, säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden.

Den statliga utredningen ska se över lagen och insatserna inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS består av tio insatser, varav personlig assistans är en.

– i direktiven till den statliga utredningen står det att i den mån man vill göra förbättringar inom övriga LSS-insatser, så ska det bekostas av neddragningar inom assistansen, säger Pelle Kölhed, även expert i den statliga utredningen.

Därför inleder nu de 39 handikappförbunden, som representerar runt 400 000 personer, en egen LSS-utredning.

– Vi är oroliga för att staten inte kommer att titta på alla de övriga insatserna, utan bara ha fokus på neddragningar i assistansen, säger Pelle Kölhed.

Handikappförbunden ska undersöka vilken problematik som finns och vilka förbättringar som kan göras inom samtliga LSS-insatser.

– Vi vill förbättra den personliga assistansen för den har ju eroderat på grund av konstiga domar genom åren. Och LSS-lagen är ju 20 år gammal så det finns anledning att titta över alla insatser, så att de motsvarar vår tids behov, säger Pelle Kölhed.

ARTIKELN HANDLAR OM