Håll vikten stabil - och undvik diabetes

1 av 3 | Foto: Rubberball / � RUBBERBALL 2005-2006

avMary Mårtensson

NYHETER


Kilona smyger sig på.

Den stadiga viktuppgången i befolkningen orsakar allt fler fall av typ 2-diabetes.

Ett av fem nya fall skulle dock kunna förhindras om vi alla höll vikten. Det visar en ny studie.

– Gå inte upp i vikt utan håll vikten stabil, säger Margareta Norberg, forskare vid Umeå universitet.


Typ 2-diabetes ökar i hela världen, liksom i Sverige. Runt 350 000 svenskar, tre till fyra procent av befolkningen, har sjukdomen, enligt Diabetesförbundet, många utan att veta om det.

Sjukdomen innebär att kroppen utvecklat resistens mot insulin, som reglerar blodsockerhalten. Den ger inga symtom förrän blodsockret blivit rejält högt.

– Det är en sjukdom som utvecklas väldigt långsamt och smygande. Man kan ha förstadier till diabetes i flera år, säger Margareta Norberg, docent i allmänmedicin och epidemiologi vid Umeå universitet och en av forskarna bakom den nya studien i BMC Public Health.

Tydligt samband

Risken för typ 2-diabetes ökar kraftigt med åldern. Vid 60 års ålder är förekomsten cirka tio procent.

– Det finns ett väldigt tydligt samband mellan viktförändring och risken att utveckla diabetes. En knappt märkbar liten viktökning som pågår år ut och år in ökar risken. Det går så smygande att det inte märks, säger Margareta Norberg.

– Om hela befolkningen håller vikten och inte går upp mer än max en BMI-enhet under en tioårsperiod, då skulle ett av fem nya diabetesfall kunna undvikas, säger Margareta Norberg.

Dubblerad risk

En ökning med en BMI-enhet motsvarar en viktökning på cirka tre procent.

– För varje procent man ökar i vikt, så ökar diabetesrisken med fem procent över en tioårsperiod, säger Margareta Norberg.

Om vi ökar mer än en BMI-enhet så dubbleras risken.

Alla resultat gäller på befolkningsnivå. På individnivå varierar riskerna beroende på BMI, fysisk aktivitet, ärftlighet, kost.

– Det är klart att riskökningen för diabetes är lägre om du är normalviktig och ökar lite i vikt, än om du har övervikt eller fetma, säger Margareta Norberg.

Observationsstudie

Skulle vi i stället minska en till två BMI-enheter så skulle antalet nya diabetesfall sjunka med 40 procent.

Resultaten bygger på en observationsstudie i Västerbotten med 33 000 deltagare i åldrarna 40 till 60.

Invånarna har erbjudits hälsokontroller och hälsosamtal vid 40, 50 och 60 års ålder. Hittills har 120 000 personer deltagit i Västerbottens hälsoundersökning, VHU.

Drygt hälften av deltagarna i den nya studien hade ökat mer än tre procent i vikt - eller en BMI-enhet - efter tio år. Deras diabetesrisk var 52 procent högre än för dem som inte hade lagt på sig.

Håll vikten

För 40-åringar är risken för sjukdomen dubblerad och för 50-åringar fyrdubblad jämfört med 30-åringar.

– Då är risken mycket liten för 30-åringar, säger Margareta Norberg.

Typ 2-diabetes är en mycket stor riskfaktor för livshotande hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Sjukdomen ökar även risken för åderförkalkning, blindhet, diabetessår, njurfunktionsnedsättning, nervskador och amputationer.

Men det finns alltså ett ganska enkelt sätt att minska risken för sjukdomen.

– Gå inte upp i vikt. Man ska hålla en stabil vikt. Sedan kanske man kan minska lite, säger Margareta Norberg.

ARTIKELN HANDLAR OM