Ivo utreder flicka som flyttades 33 gånger

NYHETER

Fallet med den 14-åriga flickan från Sörmland som omplacerats 33 gånger kommer att granskas av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), skriver SVT Nyheter Sörmland.

Flickan omhändertogs av socialtjänsten redan vid ett års ålder, eftersom hennes föräldrar inte ansågs lämpliga att ta hand om henne. Vid sex års ålder och sju olika placeringar bedömde socialtjänsten att hon inte skulle flyttas fler gånger, eftersom hon riskerade att fara mycket illa. Trots det har hon flyttats ytterligare 26 gånger. Flickan har diagnosticerats med ”anknytningsstörning”.