Nyheter

Allvarligt och svårt i EU:s bråk med Polen

Av: 

TT

NYHETER

Vad ska EU-ledningen göra med Polen? Besked dröjer fortsatt från EU-kommissionen efter ”allvarliga och svåra” samtal i Bryssel.

Rättsstatsbråket med Polen riskerar att undergräva hela det europeiska samarbetet.

Polen sågs länge som ett föregångsland i det forna östblocket, men har sedan nationalkonservativa Lag och rättvisa (PIS) återtog regeringsmakten 2015 allt mer kommit att betraktas som ett av EU:s problembarn.

EU-kommissionen har genom åren rynkat allt mer på näsan åt det polska agerandet, som man anser strider mot unionens bärande värderingar. Kritiken riktar särskilt in sig på Warszawaregeringens attacker mot domstolsväsendet, som enligt många bedömare berövats sitt oberoende.

Urladdning med Morawiecki

EU-toppmötets första dag i torsdags bjöd också på en drygt två timmar lång urladdning mellan å ena sidan Polens premiärminister Mateusz Morawiecki och å andra sidan de medlemsländer som vill att kommissionen ska aktivera ett nytt verktyg som gör det möjligt att hålla inne budgetpengar till medlemsländer som anses bryta mot rättsstatens principer.

Enligt avrapporteringar inifrån mötet till EU-diplomater gav inte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen några nya besked om vilka åtgärder som kommissionen tänker ta till.

Inne på mötet ska Morawiecki haft stöd från främst Ungerns premiärminister Viktor Orbán och delvis också från Slovakien och Slovenien. Övriga länder uppges ha gett ett starkt stöd till kommissionen.

”Enormt stöd”

Samtalen beskrivs som lugna, men också allvarliga och svåra.

I en muntlig sammanfattning uppges EU:s rådsordförande Charles Michel ha konstaterat att alla anser att rättsstatsprinciperna och domstolarnas oberoende är ”absolut grundläggande” och att ”politisk dialog” behövs för att hitta en lösning.

– Det som var viktigt var att det fanns ett enormt stöd för kommissionens ordförande, säger i sin tur Belgiens premiärminister Alexander De Croo på en kort pressträff under natten mot fredagen.

– Det var inte en dialog mellan döva. Det var helt klart nyttigt att ha den här diskussionen, säger De Croo.

Kan hota med veto

Polen har ilsket kallat andra länders och politikers kritik för ”utpressning”.

Just utpressning är också något som vissa EU-ledare är bekymrade för – men från polskt håll. En av farhågorna är att ett pressat Polen skulle börja hota med att lägga in veto mot andra beslut i rådet, inte minst på klimatområdet.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger sig vilja undvika konfrontation, och betonar i stället vikten av dialog med Polen. Diskussioner om vad för slags union EU ska vara förs även på andra håll i Europa, säger hon till journalister på väg in till toppmötet.

– Det finns bakomliggande problem som vi ska ta på allvar. Hur föreställer sig enskilda medlemsländer samarbetet, ska det fortsätta att fördjupas, eller vill man se mer nationalstat? Frågan gäller inte bara Polen och EU, utan diskuteras även i andra medlemsländer.

Vill se tuffare tag

Andra EU-ledare är betydligt mer irriterade. De Croo konstaterade före mötet att en röd linje överträtts, och kallade det ”skamligt” att värdefull toppmötestid skulle behöva läggas på frågan.

Hans kolleger från Nederländerna och Finland, Mark Rutte och Sanna Marin, uppmanar båda till tuffare tag mot Warszawa. Även från Europaparlamentet kommer eldunderstöd – en förkrossande majoritet röstade i torsdags för ett icke bindande uttalande om att utbetalningar till Polen borde stoppas och att man även bör gå vidare i det så kallade artikel 7-förfarandet, som i slutändan skulle kunna beröva landet rösträtten i rådet.

Morawiecki själv säger sig vara redo för dialog, men upprepar att Polen inte kommer att backa för vad han kallar ”utpressning” från EU:s sida. Den polske ledaren försvarar också den dom i polska författningsdomstolen från tidigare i oktober som utgör själva kärnan i den upptrappade konflikten. Beslutet slår fast att EU-rätten bara är tillämplig inom vissa avgränsade områden, och att den polska grundlagen i övrigt står över EU-lagarna.

Orbán: ”Löjligt”

Han får eldunderstöd av Ungern, vars premiärminister Orbán säger att det vore ”löjligt” att straffa Polen.

– Det är det bästa landet i Europa! utropar han på väg in till mötet.

Statsminister Stefan Löfven (S) vill avvakta kommissionens agerande gentemot Polen, men säger till TT att det är viktigt att hålla sig till reglerna.

– Det måste naturligtvis vara den första målsättningen, att regler följs.

Till skillnad från rådsordföranden Michel, som helst hade velat undvika att diskussionerna om energipriser och covid-19 överskuggas av Polenbråket, välkomnar Löfven att frågan lyfts.

– Det är bra att diskussionen kommer upp, och att kommissionen har i uppdrag att se vilket alternativ man vill använda för att reglerna följs, säger Löfven i Bryssel.

ANNONS EXTERN LÄNK

Missa inte: Den nya muminmuggen för 2021 finns hos Cervera – beställ här!

Cervera

Publisert: