Tre gånger fler vindkraftverk kan bli verklighet 2040

Uppemot tre gånger fler vindkraftverk byggs till 2040.

Så blir det om regeringens vindkraftsstrategi genomförs:

– Det blir svårt att hitta platser i Sverige där du inte ser minst en turbin, säger forskaren Johan Svensson.

I dag byggs vindkraftverk som är 150 meter höga, ibland ännu högre. Utvecklingen går mot än högre verk som är koncentrerade till stora parker. Om Energimyndighetens vindkraftsstrategi från tidigare i år genomförs kan vi få mellan 5 000 och 12 000 turbiner till 2040, inklusive dagens bestånd.

Antalet avgörs bland annat av kraftverkens höjd. Det behövs färre om turbiner om 200-250 meter höga vindkraftverk börjar byggas.

– Då kommer de att synas på längre håll. Samtidigt gäller att om de är högre kan man bygga turbiner på lägre nivåer i landskapet, då når de ju högre upp i luftlagren, säger Johan Svensson, forskare i ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Tre gånger fler vindkraftverk kan bli verklighet 2040 om regeringens vindkraftsstrategi genomförs.
Tre gånger fler vindkraftverk kan bli verklighet 2040 om regeringens vindkraftsstrategi genomförs.

Förra året konstaterade regeringen:

– För att Sverige ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 är vindkraftsutbyggnaden en central del.

Därför utreds nu också om det kommunala vetot, som stoppat över 1 200 vindkraftverk sedan 2014, kan tas bort.

”Landskapet hårt påverkat”

Men det lokala motståndet är bara en av många konflikter i spåren av vindkraftsutbyggnaden, enligt Johan Svensson.

– Det är väldigt trångt i det svenska landskapet, det finns många olika markanvändningsintressen som överlappar varande. Om de inte kan samexistera så skulle Sverige behöva bli minst dubbelt så stort, kanske fyra gånger större i fjällkommunerna.

– Vindkraften är den senaste stora impulsen av markanvändning i ett landskap som redan är väldigt hårt påverkat. Påverkan av vindkraft kommer på toppen av annan påverkan, säger Svensson.

Flera riksintressen står mot varandra – förnybar elproduktion står mot landskapsskydd, naturvårdsskydd, rennäring, gruvdrift och skogsbruk.

– Utbyggnaden kommer att påverka rennäringen väldigt mycket, och den är redan hårt trängd av turism, infrastruktur och skogsbruk, säger Johan Svensson.

Han konstaterar att en stor del av turbinutbyggnaden kommer att ske i norra Sveriges inland:

– Man koncentrerar sig väldigt mycket på skogslandskapet, bygder som har mindre befolkning. Det blir en mindre utmaning vad gäller antalet boende som känner sig påverkade, men för rennäringen i norra Sverige kan detta bli för mycket. Det är också mycket mark som idag används i skogsbruket som kommer att behövas.

Utbyggnaden till havs ser däremot ut att ske i en långsammare takt de närmaste åren.

– Mer havsbaserad och mindre landbaserad vindkraft kan vara en del av lösningen, men detta förutsätter politiska beslut och kanske en elprisreglering, säger Johan Svensson.

Läs också:

Publisert:

LÄS VIDARE