KO: Banker måste ersätta bedrägerioffer

Av:  TT

Banker måste följa Högsta domstolens beslut och ersätta offer för bedrägerier som tidigare inte fått tillbaka sina pengar, skriver Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell i ett brev till bankerna.

– Det är inte acceptabelt att man låter de felaktiga bedömningarna bestå, säger hon till TT.

I somras kom en dom från Högsta domstolen som innebär att de som lurats att lämna ut bankuppgifter till en bedragare får ökade möjligheter att få tillbaka pengar genom ersättning från banken.

Efter HD-domen bad Konsumentombudsmannen (KO) Cecilia Tisell, i ett brev till bankernas ledningar, att bankerna skulle hjälpa de drabbade som tidigare fått avslag på sin begäran att få sina pengar tillbaka retroaktivt.

Men responsen från bankerna uteblev enligt Tisell, som nu har skickat ett nytt brev till bankernas högsta ledningar och styrelser, skriver hon i en debattartikel i Dagens Nyheter. Där uppmanar KO återigen alla banker att följa Högsta domstolens anvisningar och att ompröva de ärenden där banken tidigare har låtit den drabbade bära hela förlusten.

– Det är inte acceptabelt att man låter de felaktiga bedömningarna bestå. Många människor blir av med alla sina besparingar på grund av att banken har tillämpat reglerna fel. Då har banken det primära ansvaret att göra om och göra rätt, säger Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell till TT.

Tusentals luras årligen

Varje år luras tusentals svenskar på pengar. Bara hittills i år har över 17 000 kända fall av bedrägerier polisanmälts, vilket i oktober var en ökning med 79 procent jämfört med samma period i fjol, enligt KO. Sammanlagt rör det sig om summor på över 400 miljoner kronor under 2022.

Enligt regelverket som skyddar konsumenter vid bankbedrägerier, är utgångspunkten att banken bär ansvaret vid ett obehörigt uttag. En kund som anses ha brustit i att skydda sina inloggningsuppgifter får stå för ett belopp på 400 kronor. Anses kunden ha lämnat ut uppgifterna på ett mycket oaktsamt sätt får denne stå för 12 000 kronor av förlusten.

Anses kunden däremot ha agerat särskilt klandervärt, enligt juridiska termer, bär konsumenten hela ansvaret och banken behöver inte stå för något alls, och det är så bankerna hittills har tillämpat reglerna när kunder lurats att lämna ut uppgifter till bedragare.

– Men i domen från i somras klargör Högsta domstolen att det krävs mycket mer än att man lämnar från sig sina uppgifter till en bedragare. Högsta domstolen säger att du ska ha förstått att du lämnar ut uppgifterna till någon som inte är behörig och att du har följt bedragarens anvisningar medveten om risken att du förlorar dina pengar, säger Cecilia Tisell.

Viktigt att se över säkerheten

KO säger att bankerna nu har ett stort ansvar att ompröva de beslut som har fattats enligt tidigare praxis, men råder också konsumenter som blivit lurade att inte vänta på att banken ska ta initiativet, utan att begära omprövning.

I debattartikeln i DN skriver KO att bankerna hittills klarat sig utan att lida några ekonomiska skador, vilket troligen har gjort att bedrägerierna har kunnat fortgå utan att bankerna synbart har behövt skärpa sina säkerhetssystem.

Att bara informera konsumenterna om riskerna räcker inte enligt Tisell, som utöver en översyn av de tidigare besluten vill se att bankerna också höjer säkerheten i systemen rejält.

– De här bedragarna är så förslagna och då handlar det inte om att konsumenterna är dumma, utan att vem som helst kan drabbas.

”Bedrövligt”

Tisell tror och hoppas att Högsta domstolens dom kommer att ge bankerna incitament att se över säkerheten, men är kritisk mot att de inte har vidtagit åtgärder tidigare.

– Bankerna har under ganska många år tillhandahållit system som är lätta att manipulera av en bedragare per telefon och genom att tillämpa reglerna fel så har man vältrat över ansvaret på konsumenterna, säger hon.

– Jag tycker att det är bedrövligt. Det var inte så väldigt länge sedan pengarna var inlåsta i valv och du fick komma till banken. Nu har man system där var och en, och även bedragare, kan förse sig.

Publisert: