Earth hour fick Öresundsbron att slockna

TT

Publicerad 2024-03-23

Klockan 20.30 släcktes Öresundsbron ned under en timme med anledning av Earth hour.

Under lördagen pryddes Öresundsbrons 203,5 meter höga pyloner i de nordiska ländernas färger för att uppmärksamma Nordens dag. Men klockan 20.30 släcktes pylonerna plötsligt ned.

Orsaken var Earth hour – som nästan en miljard människor deltar i varje år för att få världens ledare att agera mot klimathotet.

Klimatmanifestationen startade i australiska Sydney 2007 och går ut på att invånare, städer och företag världen över släcker sina lampor i en timme.

Bakom manifestationen ligger Världsnaturfonden (WWF).

”Genom att släcka på Earth hour sänder vi alla ett viktigt budskap”, säger WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind i ett pressmeddelande.

”Vi måste stoppa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald innan det är för sent”.