Har du upplevt våld i nära relationer? Berätta din historia

NYHETER

Har du upplevt våld i nära relationer?

Vad hade du behövt för hjälp av din omgivning?

Här kan du berätta din historia.

Du är självklart skyddad som uppgiftslämnare. Aftonbladet kan komma att publicera din berättelse helt anonymt i någon form.

ARTIKELN HANDLAR OM