Skolelever i Tierp kan få betala maten själva

Tierps kommun behöver få ordning på sin ekonomi. För kommunens gymnasieelever kan det innebära att de snart får bekosta sin egen skollunch, skriver Unt.

Tierps kommun behöver göra långsiktiga besparingar. En åtgärd som nu föreslås är avgiftsbelagd skollunch på gymnasieskolor, rapporterar Unt.

Just nu pekar prognosen på ett underskott på 14 miljoner kronor. Därför lägger kommunen fram förslag på årliga besparingar på 88 miljoner kronor.

Några förslag har varit att lunchen på gymnasieskolor får bekostas av eleverna.

– Gymnasieskolan är en frivillig skolform och det finns ingenting i lagen som säger att det ska vara gratis mat där, säger Randi Graungaard, kommundirektör, till Unt.

Meddelas i höst

Samtliga kommunala verksamheter har fått lägga fram förslag på möjliga besparingar.

Några förslag som tagits upp är nedläggning av fritidsgårdar, minskade öppethållande tider på förskolan, avgiftsbelagt kaffe för kommunanställda och nedläggning av kommunens arbetsmarknadsenhet.

– De förslag som vi lägger fram ska ses som ett antal områden där vi bedömer att det kan göras besparingar, säger kommundirektören till tidningen.

Kommunen landade på ett minusresultat på drygt 30 miljoner kronor föregående år och måste nu spara in drygt 30 miljoner inom tre år.

Åtgärdsplanen införs 2020 och besluten om vilka besparingar som ska göras meddelas i höst.

Publisert:

LÄS VIDARE