Swedbankchefer efterlyser grön finanspolitik

avTT

Foto: Johan Nilsson / TT
Ett vindkraftverk utanför Lund i Skåne. Arkivbild.

Finanspolitiken bör ändras för att underlätta satsningar på grön infrastruktur och en energiomställning från fossila bränslen, skriver två Swedbankchefer på Dagens Nyheters debattsida.

Bankens chefekonom Anna Breman och dess prognoschef Andreas Wallström vill att regeringen driver frågan att EU-länder ska kunna göra undantag från treprocentsregeln för underskott i offentliga finanser när de använder upplånade pengar till satsningar på klimatomställning.

Breman och Wallström efterlyser regeländringen mot bakgrund av en väntad avmattning i den globala ekonomin, som kan få konsekvenser för svensk ekonomi.

De vill även att Riksbanken undersöker möjligheterna att köpa så kallade gröna obligationer, och att regeringen är öppen för att utöka och påskynda Riksgäldens pilotprojekt med gröna statsobligationer i Sverige.