Två domare döms för tjänstefel

Av:  TT

Två domare vid en tingsrätt i Västsverige döms av hovrätten för Västra Sverige till dagsböter för tre fall av tjänstefel. Arkivbild.
Två domare vid en tingsrätt i Västsverige döms av hovrätten för Västra Sverige till dagsböter för tre fall av tjänstefel. Arkivbild.

Två domare vid en tingsrätt i Västsverige döms av hovrätten för Västra Sverige till dagsböter för tre fall av tjänstefel.

De två domarna åtalades av Justitieombudsmannen (JO) som efter en inspektion på tingsrätten 2018 upptäckt att tre tvistemål blivit liggande under flera år. I ett ärende hade inget gjorts på nästan åtta år. Domaren som skulle handlägga ärenden säger att han drabbats av "en mental låsning". Den andre åtalade var mannens närmaste chef. Båda ställdes till ansvar för det inträffade.

Domaren som skulle handlägga ärenden erkänner oaktsamt tjänstefel medan hans chef förnekade brott. Men hovrätten anser att också hans närmaste chef ska dömas då han inte vidtagit åtgärder för att få målen avgjorda. Domaren som skulle handlagt ärendena döms till 80 dagsböter, hans närmaste chef till 40. En domare i hovrätten var skiljaktig och ville fria chefen helt.

Publisert:

LÄS VIDARE