Skolket minskar för första gången på elva år

Publicerad:

Efter elva års uppgång minskar nu andelen gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk,  visar nya siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Totalt fick 27 100 av landets 340 000 gymnasieelever sina studiebidrag indraget på grund av skolk föregående läsår.

Orsaken är att allt fler elever har haft distansstudier och att skolorna därmed har rapporterat in betydligt färre elever med ogiltig frånvaro under perioden april-juni.

Flest skolkare har Gotlands län, följt av Gävleborgs och Stockholms län.

Lägst andel skolkare har Dalarnas, Jämtlands och Jönköpings län.

Publicerad: