Läkare kritiseras för inlägg om långtidssjuka: ”Galghumor för att orka med”

De vittnar om svåra coronasymtom i månader och upplever sig svikna av vården.

I en sluten Facebook-grupp för läkare har konversationer om de långtidssjuka väckt starka reaktioner bland kollegor.

– Det är en respektlös attityd mot patienter, säger en läkare.

I Facebook-grupper och debattartiklar har personer vittnat om att de varit sjuka i hemmet i månader, med symtom som fantomhjärtattacker och kroppsdelar som domnar bort. Vissa ska ha velat, men inte fått, testa sig för covid-19.

I en sluten grupp på Facebook för allmänläkare med drygt 3 500 medlemmar har flera inlägg publicerats om de som tror sig vara långtidssjuka i spåren av coronapandemin.

Tråden, som ska ha startat efter en vetenskaplig artikel om patientgruppen, har väckt starka reaktioner hos läkarkollegor.

”Humorlösa”

Bland annat får en av läkarna åkommorna uppkallad efter sig, efter ett inlägg från i våras i samma forum där personen förutspådde att det bara var en tidsfråga innan ”man möter sin första patient som påstår sig ha ’kronisk coronit’ eller ’corona typ II’ efter att ha googlat strunt i ngt forum”.

– Det finns inom min yrkesgrupp en samling humorlösa individer som är så innerligt osäkra på sig själva och sin omvärld att de får svårt att skilja humor från verklighet, skriver läkaren i ett längre svar på reaktionerna till Aftonbladet.

Ett inlägg för tre månader sedan från den slutna Facebook-gruppen för allmänläkare.
Ett inlägg för tre månader sedan från den slutna Facebook-gruppen för allmänläkare.

Läkaren menar att man måste få ifrågasätta, skoja eller humoristisk belysa företeelser.

– Min ståndpunkt att vi ska vara ödmjuka kring att vår kunskap om denna sjukdom och dess långsiktiga konsekvenser ännu är låg. Samtidigt ska vi vara medvetna om att många normala besvär falskeligen kommer tillskrivas coronaviruset och många personer kommer nyttja möjligheten att ha coronaviruset som tillskriven extern faktor för symptom som ingen kommer kunna belägga eller dementera. Kring dessa saker måste man också kunna skoja och skämta utan att drunkna i sin egen präktighet.

”Respektlöst mot patienter”

En av medlemmarna i Facebook-gruppen för allmänläkare, en läkare som arbetar på en vårdcentral, reagerar starkt på den raljanta attityden i konversationerna.

– Den gruppen med långtidssjuka finns absolut, det är en ganska stor grupp och väldigt drabbad. Då blir jag ledsen när jag hör kollegor bemöta behovet på det här sättet, för de här patienterna är i stort behov av hjälp.

Läkaren fortsätter:

– Det är en respektlös attityd mot patienter, och oproffsigt. Vår utgångspunkt måste vara att vi lyssnar på patienter och har ett öppet sinne. Man kan inte bara direkt bestämma sig för att det här är personer som tror sig uppvisa symtom för att få någon slags sjukdomsvinst av det.

Aftonbladet har också tagit del av inlägg som gjordes för några månader sedan i den slutna Facebook-gruppen för allmänläkare.
Aftonbladet har också tagit del av inlägg som gjordes för några månader sedan i den slutna Facebook-gruppen för allmänläkare.

”Väljer sociala medier”

En annan av läkarna som deltar i konversationen, som skriver att ”det intressanta är att en ’sjuk’ person väljer massmedia och sociala medier att ’utreda’ sina symtom hellre än att vända sig till sin familjeläkare”, menar att inläggen bottnar i ett systemfel för hur vården är uppbyggd.

– I Sverige har man ingen personlig relation till en personlig läkare, så som man har i Norge, Danmark och England. Här har man inte den relationen till vården och då går man ut på nätet i stället. Det är ju nästan en parodi.

Läkaren fortsätter.

– Vi allmänläkare ska prioritera de som är riktigt sjuka och då någonstans måste man ju som patient överdriva sina symtom för att komma fram. Då måste vi ha tid för det, och då är det lätt att säga att patienten simulerar och att det inte är riktigt. Och det är ju många patientgrupper som råkar ut för det, som har kronisk värk exempelvis. 

Håller du med om att tonen i tråden var raljant?

– Där tänker man kan att man måste prata av sig och vädra. Och det är ju samma som stora delar av de här patientgrupperna som vräker galla över vården som inte tar en på allvar och att man måste överdriva sina symtom. Det visar på en frustration på båda håll. 

Aftonbladet har tagit del av flera skärmdumpar från ett slutet forum på Facebook för allmänläkare.
Aftonbladet har tagit del av flera skärmdumpar från ett slutet forum på Facebook för allmänläkare.

”Förstår att det kan misstolkas”

Ytterligare en av läkarna som deltar i tråden förstår att konversationen väcker reaktioner och kan uppfattas som raljant.

– Jag förstår att det här kan misstolkas som att vi misstror patienter. Det oroar mig att människor med dessa problem ska få det intrycket. Jag har själv patienter som har fått olika långvariga besvär efter covid, som mår mycket dåligt och som jag tar hundra procent på allvar. Jag oroar mig för hur de ska reagera på det här. 

Hen hoppas att de förstår att diskussionen är ett uttryck för ångest.

– Många av oss i vården känner oss nedbrutna och oroliga för den tid som väntar. Det kommer sannolikt snart att komma en boom med människor som har den här typen av besvär. Och utöver det alla patienter med övriga sjukdomar vars vård blivit eftersatt under året. Hur ska vi kunna hantera allt detta? För att hantera vår egen oro kring detta så kan ibland den här sortens galghumor och raljerande vara en ventil för att orka med.

En läkare som Aftonbladet varit i kontakt med i den slutna gruppen på Facebook reagerade på att tonen i konversationerna var raljerande.
En läkare som Aftonbladet varit i kontakt med i den slutna gruppen på Facebook reagerade på att tonen i konversationerna var raljerande.

Läkaren som reagerade på tråden i forumet för allmänläkare är också inne på att tonen grundar sig i deras pressade tillvaro på jobbet. 

– Cynism kan vara något man omedvetet griper till som allmänläkare när man inte riktigt känner att man räcker till. Och det känner vi ofta, vi har en extremt pressad tillvaro. Då kan man hamna i en psykologisk glidning, där man i stället för att se bristerna i systemet med mycket lite fortbildning och möjlighet för återhämtning, tankemässigt gör patienten till besvärlig. Och då missar att ta komplexa symtom på det allvar som skulle behövas.

”Lågvattenmärke”

Även hen tror att det handlar om ett ett systemfel inom den svenska primärvården, för att den är underfinansierad.

– Det är nästan ett allmänmedicinskt lågvattenmärke att avfärda svåra och komplexa symtom hos patienter i stället för att använda det som är allmänmedicinens kärna, det är oproffsigt. Men jag tror att många reagerar med cynism och med den här typen av attityder när de själva är extremt pressade. Situationen blir ännu mer problematisk när patienterna vill inte vända sig till primärvården för att de inte känner sig trodda, när primärvården egentligen har så mycket att erbjuda.

”Hårfin gräns”

Forumets moderatorer försöker gå in och ta bort konversationer som går över gränsen, i mån av tid.

– Det är absolut inte ok att man gör narr av en specifik patient eller sjukdomsgrupp, det är inte professionellt. Vissa kommentarer kan vara osmakliga men det är sällan de är över gränsen. Det finns en anledning till att gruppen är sluten, det är mer som en after work-samling, där man kan ventilera sin frustration och så vidare. Men det kan ibland vara en hårfin gräns för vad som är att ventilera till att det börjar bli osmakligt, säger en av moderatorerna.

Aftonbladet har sökt flera som deltagit i Facebook-tråden.

PODD Corona – så kan strategin påverka Sveriges ekonomi

Ända sedan pandemin drog in över Sverige har det pågått en diskussion där debattörer vägt människoliv mot ekonomiska konsekvenser - är restriktionerna för att dämpa smittspridningen försvarbara om de samtidigt raserar ekonomin? I det här avsnittet pratar vi om den här debatten och frågar oss om det egentligen finns något motsatsförhållande mellan att rädda liv och att rädda ekonomin.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE