Brister i hygienrutiner på Danderyds sjukhus

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Bakterierna upptäcktes för drygt två veckor sedan. Arkivbild.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Bakterierna upptäcktes för drygt två veckor sedan. Arkivbild.

Resistenta tarmbakterier har spritt sig till patienter vid Danderyds sjukhus.

Enligt uppgifter till Aftonbladet har tolv patienter drabbats av VRE, eller vankomycinresistenta enterokocker.

"Att bakterierna har kunnat spridas till flera patienter handlar i grunden om att det funnits brister i hygienrutinerna. Normalt skall inte bakterier som en person har i tarmen överföras till andra personer med de rekommenderade basala hygienrutiner som finns i vården", uppger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm, i ett mejl till TT.

Den aktuella tarmbakterien är ofta harmlös men kan orsaka infektion i sår, urinen eller i blodet, vilket kan kräva speciella antibiotikabehandlingar.

Sedan tarmbakterien upptäcktes för två veckor sedan har sjukhuset tagit till åtgärder i samarbete med Smittskydd Stockholm, en regional myndighet som arbetar för att minska smittspridning, och expertenheten Vårdhygien Stockholm. Bland annat har hygien- och städrutiner skärpts, enligt Follin.

"Ett omfattande provtagningsprogram har genomförts, vilket inneburit att smittade fall kunnat identifieras och att adekvata isoleringsåtgärder kunnat vidtas", säger Per Follin.

Publicerad:

LÄS VIDARE