Hjälp för Selma, 6 år, på väg att dras in

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Försäkringskassan fortsätter att neka svårt hjärnskadade Selma, 6, personlig assistans.

Tills vidare har hon den på nåder.

– Så fort regeringen häver stoppet av tvåårsomprövningarna så kommer Selma att förlora sin assistans, säger hennes pappa Jonas Lundmark.

1 av 3 | Foto: OLA AXMAN
”Jag vill att föräldrar till barn med funktionshinder ska slippa leva med oron att de lever som på nåder, för att det är oss man ska spara på”, säger Selmas pappa Jonas Lundmark.

Aftonbladet har följt Selmas kamp för personlig assistans i två års tid. Selma har lissencefali, en svår hjärnmissbildning som medför grav utvecklingsstörning och omfattande motoriska funktionsnedsättningar.

Förut hade hon 66 assistanstimmar i veckan, men Försäkringskassan beslutade att dra in all assistans för Selma, efter en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, 2015.

Hjälp att sondmatas

Enligt ny praxis skulle inte längre sondmatning betraktas som måltid och därmed inte som grundläggande behov, varför assistans inte kunde beviljas.

Så Selma fick noll timmar för sondmatning.

Familjen i Solna överklagade till förvaltningsdomstolen, som nyligen gav Selma rätt till assistans för bland annat sondmatning.

Detta efter helt ny dom i högsta förvaltningsdomstolen, som säger att sondmatning ska betraktas som intag av måltid och därmed vara assistansberättigande.

Får 5 minuters hjälp

Domen förutspåddes få stor betydelse för alla de funktionshindrade som, precis som Selma, är beroende av sondmatning för sin överlevnad.

Selmas ärende återvisades därför till Försäkringskassan som beviljade henne assistans för sondmatning men
endast med fem minuter per måltid för att koppla på och av hennes PEG. Ingen tid för själva matningen.

– Försäkringskassan ser till att hålla Selma under 20-timmarsspärren genom att inte räkna tiden som det tar för Selma att få i sig sin mat, säger Jonas Lundmark.

– Så fort regeringen häver stoppet av tvåårsomprövningarna så kommer Selma att förlora sin assistans.
 Ingenting har med andra ord förändrats med den nya domen, säger Jonas Lundmark.

Domen ska efterlevas

I en intervju i Aftonbladet den 14 april sa Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan, ”Självklart kommer domen att efterlevas inom hela myndigheten”.

Selma bibehåller assistansen en tid till, då regeringen den 1 april beslutade att temporärt frysa tvåårsomprövningarna.

Publicerad: