Struligt? Byt bredband

NYHETER

Klagomålen ökar - så får du rätt mot din leverantör

Foto: ULF HÖJER
Svårsurfat Klagomålen på bredbandsleverantörerna strömmar in till Post- och telestyrelsen. Störst bekymmer har kunderna med ADSL, bredband via telefonjacket. Den som är missnöjd och, eller, vill byta till en billigare leverantör riskerar att stå utan bredband i upp till sex månader.

Har du också problem med en krånglande bredbandsleverantör?

Du är inte ensam.

Antalet anmälningar mot bredbandsföretagen ökar lavinartat.

Christoffer Grantelius, 35, i Stockholm vill byta till ett billigare abonnemang.

Men han kan inte. Bredbandsbolaget överlåter inte hans plats till ett annat bolag.

För långsamt, uteblivna tjänster och krångel vid byte av leverantör. Det är de främsta anledningarna till missnöjda bredbandskunder.

Bara i januari tog Post- och telestyrelsen emot 115 klagomål.

Många klagomål

Av Allmänna reklamationsnämndens över 8000 anmälningar förra året gällde nästan 400 om bredbandstjänster.

-Det är en stor del av klagomålen och antalet ökar hela tiden, säger Maria Berge, beredningschef på Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Stora svårigheter

Störst bekymmer vållar ADSL, bredband via telefonlinjen, där kunderna har stora svårigheter att byta leverantör.

-Kunder kan få vänta ett halvår eftersom det inte finns plats på telefonstationerna, säger Maria Berge.

-Som det är nu säljer företagen mer ADSL-abonnemang än det finns plats till och samtidigt lovar de kunderna en hastighet som de mycket sällan kan uppnå eftersom det är så tjockt på linjerna, säger Åke Lagerstrand, konsumentrådgivare på Maria-Gamla stan i Stockholm.

Kräver lika villkor

Flera kunder upplever att Telia gynnas framför de mindre etablerade leverantörerna. Mycket beroende på att telenätet ägs och styrs av Skanova, ett dotterbolag till TeliaSonera AB.

-Vi försöker nu underlätta för andra bolag att erbjuda bredband men det finns svårigheter eftersom Skanova reglerar nätet.

-Vi kräver att Telia ska släppa till platser så att det blir på lika villkor, säger Mattias Grafström, enhetschef på Post- och telestyrelsen.

-Detta skapar en sned konkurrens. Jag kan inte byta leverantör för att få ned min kostnad, säger han.

Christoffer Grantelius har ett abonnemang hos Bredbandsbolaget. Det betalar han 399 kronor i månaden för. Han vill nu byta till ett billigare alternativ och sänka sin kostnad med 150 kronor.

Slut på platser

Men det billigare bolaget har slut på platser i närmaste telestation och därför tvingas Christoffer Grantelius ha kvar det dyrare abonnemanget hos Bredbandsbolaget.

Helt lönlöst

-Post- och telestyrelsen har prisjämförelser för de olika bredbandsbolagen i syfte att minska konkurrensen. Men när man som kund inte kan välja bolag är det helt lönlöst.

-Efterfrågan borde istället styra hur man fördelar platserna. De större och dyrare bolagen som till exempel Telia och Bredbandsbolaget ska inte ha de flesta platserna.

Christoffer Grantelius försöker nu ställa sig i kö hos en konkurrerande leverantör.

-Men det går inte. Hade det varit lättare att byta leverantör hade jag gjort det för länge sedan, säger han.

4 000 klagade förra året

Antalet klagomål på bredband/ADSL till Post- och telestyrelsen under januari 2006.

Funkar inte bredbandet – gör så här

Det här ska du tänka på när du väljer bredband

Anders Haraldsson