Borgarna vill ha betyg i sexan

NYHETER

Men alliansen är oenig om hur betygen ska se ut

Betyg i sjätte klass, fler betygssteg och en flexiblare skolstart.

Förslagen ingår i den skolreform som de borgerliga vill genomföra om de vinner valet.

Den borgerliga alliansens skolpolitiska arbetsgrupp presenterade på tisdagen sina tankar om hur skolan ska reformeras.

– Skolpolitiken är ett område som kommer att genomgå stora förändringar om det blir en ny regering i höst, sade Jan Björklund, (fp) vid en pressträff.

Oeniga om betygsskalan

Alliansen vill öka kunskapskraven i grundskolan. Betyg ska införas från årskurs sex och ha fler betygssteg än i dag. Friskolor ska kunna ha betyg ännu tidigare. Hur många betygssteg som ska finnas har partierna inte enats om. Den frågan måste utredas om det blir en borgerlig regering i höst.

Ett annat förslag är att elevernas kunskap testas vid ”kontrollstationer” i årskurs 3,5 och 8. Det innebär bland annat att tredjeklassare ska få nationella prov i skriv- och läsförståelse.

Alliansen vill också att skolstarten ska bli mer flexibel. Barn ska kunna börja skolan både på höst och vårterminen, det år de fyller sex eller sju år.

Ordningsbetyg en tvistefråga

Flera åtgärder föreslås också för att skapa ökad arbetsro för eleverna. Skolk ska rapporteras hemma samma dag som det i inträffar, samt redovisas i betygen. Alla skolor ska vara tvungna att ta fram lokala ordningsregler och beskriva vad konsekvenserna blir om eleverna bryter mot dem.

Däremot lyckades inte partierna enas om att också införa betyg i ordning.

Alliansen vill också höja läraryrkets status bland annat genom att införa lärarauktorisation. Endast behöriga lärare ska kunna få fast anställning.

TT