Aftonbladets nätläsare bryr sig inte om upphovsrättslagen

NYHETER

Trots att upphovsrättsskyddet stärktes den första juli så tycks respekten för lagen inte vara så stor.

I en undersökning på aftonbladet.se svarar nästan 86 procent av läsarna ”Nej” på frågan om man tycker det är fel att ladda ner film och musik olagligt.

Över 55 000 svar från aftonbladet.se:s läsare ger klara besked: Respekten för upphovsrätten på internet är inte så stor som lagskrivarna önskar.

86 procent tycker inte det är fel att ladda ner film och musik olagligt. Bara 14 procent av aftonbladet.se:s läsare tycker som lagstiftarna.

Så här säger lagen (från regeringen.se):

Liksom tidigare är det förbjudet att lägga ut upphovsrättsligt material på Internet utan tillstånd från rättighetshavaren. Det är nu också förbjudet att kopiera olagligt material för privat bruk. Precis som det i andra sammanhang är förbjudet att dra nytta av andras brottsliga handlingar får man inte heller göra det när det gäller upphovsrättsligt material.

Rätten att kopiera för privat bruk finns kvar. Det är alltså fortfarande tillåtet att för privat bruk till exempel kopiera film från tv, kopiera ett extra exemplar av en inköpt cd-skiva eller kopiera från tidningar eller annat material som lagts ut på Internet med rättighetshavarens tillstånd. Rätten att kopiera böcker har begränsats något - det är inte längre tillåtet att kopiera hela böcker (annat än i undantagsfall). Det är alltså inte tillåtet att gå till en "copy shop" och kopiera hela böcker utan att författaren får någon betalning för det exemplar som görs.

Bestämmelserna om så kallad kassettersättning, som i någon mån ska ge ersättning för den lagliga kopieringen för privat bruk, har ändrats för att anpassas till den digitala utvecklingen. Ersättning utgår (liksom tidigare) på sådana produkter som är särskilt ägnade för privat kopiering, till exempel inspelningsbara cd-skivor, dvd-skivor, videokassetter och mp3-spelare. Någon ersättning på vanliga datorer har inte införts.

Den digitala tekniken ger nya möjligheter för personer med funktionshinder att ta del av upphovsrättsligt material med hjälp av till exempel talsyntes eller förstoringsprogram. Rätten att framställa exemplar till förmån för personer med funktionshinder har därför utvidgats.

För att underlätta för skolor och universitet att få framställa digitala kopior av upphovsrättsligt material har införts bestämmelser som förenklar möjligheten att träffa avtal för sådan användning. Avtalsmöjligheterna har också förenklats för vissa nyttjanden av bibliotek och för fotokopiering inom företag och myndigheter.

Det är nu straffbart att tillverka och sälja produkter för kringgåenden av t.ex. krypteringar av eller kopieringsskydd på upphovrättsligt material. Även själva kringgåendet är förbjudet. Precis som det är förbjudet att stjäla en dvd-film i en affär är det alltså också förbjudet att utan att betala ta sig igenom en teknisk åtgärd för att ta en kopia av en film eller av musik som säljs för nedladdning från Internet.

Robert Triches