Alkohol – är du villig att betala priset?

NYHETER

Elin, 16, önskar att fler unga vågade säga nej

Alkohol är världens vanligaste drog. Problemen är således stora och många, för såväl stat, kommun och individ, både i Sverige och i utlandet.

Alkoholen kostar årligen det svenska samhället 110 miljarder kronor. Detta är omkostnaderna för trafikolyckor, socialvård, kriminalvård och dödsfall, orsakade av alkohol på ett eller annat sätt. Detta är pengar som indirekt betalas av dig, som är skattebetalare. Hur känns det egentligen att betala för detta?

110 mdr kr är 10 gånger mer än vad vi i hela Sverige lägger på bistånd till bättre behövande i tredje världen, dubbelt så mycket som läggs på försvaret och mycket mer än vad vi lägger på alla arbetslösa i detta land. Denna stora summa pengar är mer än vad vi lägger på väldigt, väldigt mycket mer. Alkoholskatten bringar emellertid en viss inkomst, närmare bestämt 10 mdr kr. Men kostnaderna för alkoholen är fortfarande 10 gånger större. Det betyder alltså att alkohol kostar samhället pengar, istället för att ge en inkomst.

Tänk hur mycket mer pengar man skulle kunna använda inom andra områden, såsom sjukvården eller skolan, om alkoholen skulle kosta staten mindre!

Man skulle kunna säga att våld och alkohol går hand i hand. 75 procent av de våldsbrott, som begås här i Sverige, begås av någon med alkohol i kroppen. Alkoholen ligger alltså till grund för en majoritet av de våldsbrott som begås, såsom våldtäkter och misshandel. Man kan av detta dra en tydlig slutsats att våldet som alkoholen orsakar resulterar i ett svagare och mer instabilt samhälle.

Men det mänskliga lidandet, går det att sätta en prislapp på det? Vad kostar det egentligen människor att behöva leva med de problem som alkohol kan orsaka? Visste du att ca 200 000 barn lever med minst en missbrukarförälder? Det betyder att det i genomsnitt finns 2-3 barn i varje skolklass med dessa problem.

Jag själv anser att frågan om alkoholen och allt som den rör, är oerhört komplex. Det finns inte en fråga med ett svar. Men exempel på åtgärder för minskad alkoholkonsumtion, skulle kunna vara relativt höga alkoholskatter, lägre införselkvot av importsprit, reklamkampanjer mot sprit och framförallt: unga och gamla som vågar säga ifrån om du inte vill dricka.

Förresten: Tänk efter; vad ger alkoholen dig? Blir du modigare och coolare när du är full?

Kanske.

Men kan du inte vara allt du vill vara, utan sprit? Det är helt upp till dig som individ att säga nej om du inte vill dricka. Dare to say No!

Läs artiklarna om ungdomsfylleriet

Läs också:

Elin Andersson , Lunarnamn: rackarnsunge