S vill satsa tio miljarder på äldreomsorg

NYHETER

Malmö

Statsminister Göran Persson vill bygga ut äldreomsorgen med tio miljarder kronor på tio år.

Visionen lanserade han när socialdemokraterna inledde sin partikongress i Malmö på lördagen.

Foto: fredrik sandberg/scanpix Statsminister Göran Persson lanserade sin vision i inledningstalet på s-kongressen.

– Det här är en stor reform, sade Persson vid en pressträff efter sitt öppningstal.

De miljarder som socialdemokraterna vill satsa ska bland annat användas till att bygga ut det särskilda boendet för äldre. Dessutom ska en ny typ av ett mer självständigt, men äldreanpassat, boende drivas i offentlig regi. Persson påpekade att många redan i dag skaffar sig ett sådant boende på egen hand inför sin ålderdom genom att bilda särskilda bostadsrättsföreningar, men att alla inte har råd.

Bästa landet

Miljarderna ska också användas till forskning i demensfrågor och för ökade insatser för multisjuka.

Bakgrunden till reformen är att de äldre i Sverige blir allt fler och lever allt längre.

– Sverige ska beskrivas som det land i världen där det är bäst att åldras i, säger Persson.

Vårdminister Ylva Johansson ska under kongressen på söndagen ge mer detaljer i socialdemokraternas tioårsplan för äldreomsorgen.

Temat i Perssons öppningstal var annars hur socialdemokraterna ska bygga broar till framtiden. Full sysselsättning är partiets viktigaste fråga.

– Bron är inte färdigbyggd förrän varje människa kan säga att nu går jag till jobbet, sade Persson i talet.

Oroad för skolan

Skolan pekades ut som en viktig byggsten. Persson är oroad för att elevernas resultat i dag är otillräckliga. Han varnade dock för att tro att det är hårdare tag som behövs i skolan. Det var riktat mot både folkpartiet och moderaterna. Persson angrep dessutom moderatförslaget om ökat inslag av lärande för tre-åringar i förskolan.

– Barn behöver få vara barn. Konkurrensen ska inte gå längre ned i skolan.

Persson uppgav att utmaningen i stället är att hjälpa de barn och elever som har sämst förutsättningar. Stora nya ekonomiska resurser anser han dock inte nödvändigt.

Stort arrangemang

Kongressen hålls i varvet Kockums gamla lokaler som numera gjorts om till Malmömässan. De 350 ombuden ska behandla nästan 1100 motioner och anta politiska riktlinjer för partier för de kommande fyra åren. Enligt riktlinjerna ska bland annat tandvårdsförsäkringen ge ett bättre skydd mot höga kostnader och taket i a-kassan höjas så att ”de allra flesta får 80 procent av sin lön i ersättning”.

Heta debatter väntas bland annat kring föräldraförsäkringen. Partistyrelsen säger nej till förslaget om ökad kvotering. Många partidistrikt vill också att partiet ska ha en mer positiv inställning till kärnkraft. Friskolor är ett ämne som väckt debatt vid tidigare kongresser. Denna gång vill bland andra socialdemokraternas kvinnoförbund att bidrag till religiösa friskolor stoppas.

S-kongressen är som vanligt ett omfattande arrangemang. Omkring 7000 besökare väntas, 450 funktionärer finns på plats och 110 internationella gäster är inbjudna och Storbritanniens premiärminister Tony Blair lämnade en hälsning via tv.

Peter Wallberg/TT