Han är Säpos älskling

NYHETER

Experten: Bodström är deras nyttiga idiot

Foto: TAR EFTER USA Thomas Bodströms senaste förslag går ut på att ge polisen möjlighet att avlyssna personer som misstänks för en rad brott. Ett steg mot USA:s stenhårda terrorlagar, menar kritikerna. ”Vi har legat efter”, säger han själv. Foto:

Thomas Bodström är Säkerhetspolisens drömminister.

Han tar efter USA i kampen mot terrorister och grova brottslingar.

-Han kanske bara är Säpos nyttiga idiot, säger professor Dennis Töllborg, expert på proaktivt polisarbete.

Foto: dennis töllberg

Justitieminister Thomas Bodström är regeringens flitigaste minister.

Under sina fem år har han åstadkommit 210 lagförslag, propositioner.

I torsdags lämnade han en remiss till lagrådet om att ge polisen möjlighet att avlyssna personer som misstänks för brott som terrorism, narkotikabrott och grova sexualbrott. Lagen väntas träda i kraft redan i sommar.

Hotar integriteten

Men nu höjs allt fler röster om att lagstiftningsivern har gått för långt - mot en utveckling som hotar den enskildes integritet.

-Förslagen signalerar ett helt annat samhällsklimat, säger Rolf Olsson (v), ledamot i riksdagens justitieutskott.

- Buggning, datalagring och preventiv tvångsanvändning går väl i linje med det USA och Bushadministrationen deklarerat i kriget mot terrorismen.

Aftonbladet har talat med en rad personer med insyn i rättsväsendet om var förslagen har sitt ursprung.

Fram växer bilden av tre tydliga inspirationskällor:

Länder som USA och Storbritannien.

Säkerhetspolisen, Säpo.

Tjänstemännen på justitiedepartementet.

Flera av förslagen från justitiedepartementet har sin grund i BRU, beredningen för rättsväsendets utveckling. Den leds av förre Säpochefen Anders Eriksson.

- Våra förslag har ingenting med Säpo att göra, säger Eriksson, som menar att BRU är mer inspirerat av den vanliga polisen.

Också Säpochefen Klas Bergenstrand, tidigare departementsråd på justitiedepartementet, sägs ha ministerns öra.

Kontroversiella

Flera av förslagen från Thomas Bodströms stab är kontroversiella. Dit hör teledatalagringen som han drivit i EU tillsammans med Storbritannen, Frankrike och Irland.

Pär Ström, författare till boken "Övervakad":

- Hur lagligt man än lever finns det saker man inte vill ska komma ut för att det är pinsamt eller känsligt, säger han.

-Telefon och e-postdata ger information om hela min livsstil, vilka vänner jag har och vilka kretsar jag rör mig i.

När Thomas Bodström tillträdde var han oprövad som politiker. Han var inte ens med i det socialdemokratiska partiet.

"Det är helt fel"

Flera som Aftonbladet talat med tror att han därför blivit ett enkelt redskap för lagkunniga tjänstemän på departementet.

Thomas Bodström förnekar att Säpo, USA och Storbritannien inspirerat honom.

- Det är fullständigt felaktigt, säger han och hävdar att inspiratörerna är Norge, Danmark och Finland.

- Sverige har legat efter. Övriga har redan den här lagstiftningen.

Så kan du övervakas - en helt vanlig dag

Bodström ser dig - så har det gått till

Elisabeth Marmorstein