Södertörn lägger ned filial i Haninge

NYHETER

18 miljoner ska sparas

18 miljoner ska sparas. Därför har Södertörns högskolas styrelse beslutat att lägga ner filialerna i Haninge och Södertälje och i stället koncentrera undervisningen till Flemingsberg.

De åtta Södertörnskommunerna är starkt kritiska till styrelsens beslut, som påverkar undervisningen för 600 studenter.

-Vi hävdar att det

här strider mot riksdagens uppdrag att

rekrytera studenter från studieovana miljöer. För att lyckas krävs det närhet, säger Haninges kommunalråd Pelle Svensson (s).

Clarence Frenker