Sex fall av dödligt fågelvirus i Kroatien

NYHETER

Zagreb

Det fågelvirus som hittats hos döda svanar i Kroatien är av den för människor dödliga varianten H5N1.

EU planerar nu att förbjuda all fågelimport från Kroatien.

Enligt EU-kommissionen har veterinärmyndigheterna i Kroatien bekräftat att virusvarianten H5N1 isolerats i prover som tagits från vilda svanar som påträffats döda i en sjö i Zdenci i östra Kroatien. Viruset har hittats hos sex av de tolv svanar som påträffades.

Proverna på de döda fåglarna togs den 19 oktober vid Zdenci. Området är ett av 20 områden som kroatiska myndigheter bevakar extra noga i en landsomfattande kampanj för att spåra misstänkta fall av fågelvirus.

I ett skriftligt uttalande sade premiärminister Ivo Sanader att man vidtog alla nödvändiga åtgärder för att förhindra virusspridning.

En chefstjänsteman vid EU-kommissionen meddelade på fredagskvällen AFP att kommissionen planerar att förbjuda import av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter från Kroatien. Förslaget kommer att antas genom ett "brådskande förfarande" på måndagen.

Tjänstemannen tillade också att den kroatiska regeringen försäkrat att inga fåglar eller fågelprodukter kommer att skickas till EU-länder.

TT-AFP