Han gör allt för att hans arv ska leva

Av: Thomas Gustafsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Castro kommer vara kvar som ideologisk ledare.

Fidel Castro har avgått efter nästan 50 år vid makten.

Därmed kan hans yngre bror Raúl Castro stiga fram och formellt ta över landets styre.

Vad händer nu?

Kommer revolutionen överleva utan Fidel Castro?

Det främsta målet för den kubanska regimen är att se till att kommunistpartiet behåller makten.

Fidel Castros avgång är bara ytterligare ett steg i det generationsskifte som är nödvändigt för att detta ska lyckas.

Redan under hösten 2005 fick Fidel Castro veta av sina läkare att han drabbats av en svår sjukdom.

Han började då genomföra en rad förändringar som skulle trygga revolutionens överlevnad.

Första steget var en ideologisk rättning som kallades ”La Batalla de las Ideas” – ”idéernas strid” – och som innebar ökat ekonomiskt centralstyre. Tidigare reformer drogs tillbaka.

Politiken vreds ytterligare åt vänster. Makthavare som inte höll måttet rensades ut.

När Fidel Castro drabbades av en akut inre blödning sommaren 2006 fanns redan en färdig plan om hur makten skulle omfördelas.

Nyckelrollen i den nya situation som råder sedan dess har Raúl Castro.

Ända sedan revolutionen inleddes har Raúl Castro funnits i bakgrunden som den tysta men effektiva organisatören.

Raúl Castro är en lika övertygad kommunist som sin storebror.

Det är dock ett känt faktum att han är mer öppen för förändringar än sin bror om de är nödvändiga.

När de nya ledamöterna i Nationalförsamlingen samlas nu på söndag den 24 februari är det dags för nästa steg i det pågående maktskiftet.

Raúl Castro kommer formellt att utses till regimens starka man.

Samtidigt kommer en grupp yngre revolutionärer formellt att få sina maktpositioner klarlagda.

Först och främst är det Carlos Lage, 52, barnläkare, sekreterare i statsrådet och redan högste ekonomiskt ansvarig.

En möjlig president i framtiden. Politiskt står han nära Raúl.

En tung position i regimen kommer också att ges till utrikesminister Felipe Pérez Roque. Han saknar dock folklig popularitet och kan fortfarande uppfattas som allt för ung med sina 42 år för att vara en möjlig president.

Viktigast att notera är att Fidel Castro inte avgår som landets ideologiska ledare. Han kommer fortfarande att stå kvar som förste sekreterare för kommunistpartiet.

Därmed har en situation nu uppkommit som ingen av Kubas fiender räknat med.

I stället för att försvinna och lämna efter sig osäkerhet och kaos kommer Fidel Castro att finnas kvar i bakgrunden.

Som en garant för att den ”fidelistiska” revolutionen ska leva vidare utan honom.

Publicerad: