”Jag tar Björklunds svar som ett löfte”

Av: Jenny Stiernstedt

Publicerad:
Uppdaterad:

– Den blåa har vind i segeln. Främst eftersom de ser ut att ha krisen under kontroll.

Det anser läsarpanelens medlem Berit Södergren.

Berit Södergren, 48, egen företagare och aftonbladet.se:s politiska läsarkommentator.
Foto: Privat
Berit Södergren, 48, egen företagare och aftonbladet.se:s politiska läsarkommentator.

Var det en bra politisk debatt? Varför – varför inte?

– Ja, jag tycker att det kändes ambitiöst, innehållsrikt och med snabba repliker. Första delen tyckte jag att de röda fick fram hur stor oron faktiskt är över vårt land. Då kändes det lite lamt från den blåa sidan, regeringssidan. De lyckades inte stå emot riktigt, man lyckades inte förmedla att vi befinner oss i trygga händer eller förmedla några visioner. Sahlin hade många poänger, Ohly överraskade. Han står fast vid sin ideologi och sitt resonemang om hur det bör se ut.

– Andra delen tyckte jag att regeringens deltagare mer målinriktat talade om exempelvis a-kassan. Olofsson menade ju på att lösningen ligger i nya företag, vilket Ohly kontrade på.

Blev alternativen i svensk politik tydliga?

– Ja, det tycker jag. Men det man kan undra över är samarbetet på vänsterkanten, om s och mp får med sig v. Man säger att man ska jobba på det, men jag sätter ett frågetecken där. Den blåa sidan var mer samkörda, vilket visar på en styrka.

Vad/vem var mest överraskande?

– Jag har ju frågat efter det här att ”alla ska vara med”. Som egen företagare vill jag ingå i det allmänna socialförsäkringssystemet. Det ingår i allas lika värde. I den frågan menade Björklund att alla ska få stöd – det tar jag som ett löfte.

Kom det fram något som fått dig att ändra uppfattning?

– Jag tycker att det är viktigt med ungdomars rättigheter. Sahlin talade om att ta bort skatten på arbetslösa ungdomar, det skulle kunna vara en hjälp som ger alla en chans att snabbare komma ut i arbetslivet. Det ger mig en viss tro på socialdemokraterna, men det finns plus och minus på båda sidor. Regeringsalternativet pratade ju mycket eget företagande – vilket jag antar gäller även ungdomar.

Vem klarade sig bäst – och sämst?

– På den blåa sidan tycker jag att Björklund skötte sig bra. Han var tydlig i sina svar.

Vilket/Vilka ämnen saknade du?

– Det talas väldigt mycket om invandringen. Där skulle jag velat ha fler besked. Konsekvenserna av invandringen är stora.

Fick du ökat/minskat förtroende för någon av partiledarna?

– Reinfeldt tycker jag håller lite låg profil för att vara statsminister. Men jag vet inte om jag fick sämre förtroende för honom.

Rött eller Blått – vem vann?

– Det är jättesvårt. Men jag tycker att de blåa har vind i segeln, trots allt. Vi vet inte förrän efter krisen hur vi kommer igenom den, men jag fick uppfattningen att de har kontroll.

Publicerad: