Tyskan inte psykiskt störd

Foto: Foto: ULF HÖJER
Christine Schürrer, dömd för morden på de båda barnen i Arboga, fördes till Huddinge för att psykundersökas. Nu står det klart att Schürrer är frisk nog för fängelse.
NYHETER

Christine Schürrer som dömts för barnamorden i Arboga är inte allvarligt psykiskt störd, visar den rättpsykiatriska undersökningen.

Om 32-åringen däremot hade ansetts lida av en allvarlig psykisk störning skulle fängelseförbud råda och hon skulle bara kunna dömas till sluten vård.

Gräns går vid psykos

– Generellt går den grova gränsen vid om man har en psykos eller inte. Vanföreställningar och hallucinationer är tecken på psykos. Ångest och nedstämdhet räknas inte som en allvarlig psykisk störning, säger Peter Andiné, rättspsykiatriker på Rättsmedicinalverket i Göteborg.

Christine Schürrer skickades för rättspsykiatrisk undersökning (RPU) till den rättspsykiatriska kliniken i Huddinge den 8 september.

Kort undersökning

Undersökningen avslutades efter bara drygt hälften av den normala tiden på cirka fyra veckor. Det kan tolkas som att hon inte velat samarbeta med undersökningsteamet.

Enligt Peter Andiné är relativt ovanligt att personer inte samarbetar vid RPU.

– I många fall kan man ändå göra en väldigt god utredning även om de inte samarbetar. Det finns kan finnas vittnesmål, samtal med anhöriga eller gamla journalhandlar, säger han.

Tillbaka i häktet

Schüerrer återvände till häktet i Västerås i tisdags.

Den avslutande förhandlingen i Västmanlands tingsrätt är planerad till den 8 oktober. Då avgörs hur långt fängelsestraff hon får.

Försvarsadvokat Per-Ingvar Ekblad sade redan för en månad sedan att domen kommer att överklagas till Svea hovrätt.

ARTIKELN HANDLAR OM