”Rödebypappan skulle ha fått fängelse”

avJohanna Melén

NYHETER

Förre psykiatriutredaren Anders Milton om regeringens förslag till ny straffrätt

Rättspsykiatrisk vård bör slopas. Det skriver Göran Hägglund och Beatrice Ask i en debattartikel i dag.

VISBY Otillräkneliga personer ska i framtiden slippa straff, enligt ett nytt förslag från regeringen.

Dit skulle inte den så kallade Rödebypappan höra, som i våras friades trots att han skjutit en 15-åring till döds.

– Med ett förslag av den här innebörden skulle han ha dömts till fängelse, säger Anders Milton, regeringens tidigare psykiatriutredare till aftonbladet.se.

Milton välkomnar det förslag som socialminister Göran Hägglund och justitieminister Betrice Ask presenterar på DN Debatt i dag.

– Den rättspsykiatriska vården behöver reformeras. De som har en psykisk ohälsa och som begår en brottslig handling ska på ett mer rättssäkert sätt få vård både under strafftiden och efteråt.

Regeringen vill att straffet rättspsykiatrisk vård helt avskaffas. Istället ska de som lider av en psykisk störning få vård under fängelsetiden. Bra, tycker Milton. Men det ställer också helt nya krav på kriminalvården.

Måste förstärka kriminalvården

– Med det här förslaget kommer man att få fler patienter med en helt annan sjukdomsbild än i dag. Att förstärka kriminalvården är därför en absolut förutsättning.

Det inser också Göran Hägglund.

– Det är utan tvekan så att kriminalvården behöver större resurser för att hantera de utmaningar de har. Redan i dag är det så att våra anstalter befolkas av människor med psykiska problem, säger Hägglund till aftonbladet.se.

Personer som anses helt otillräkneliga ska enligt förslaget slippa straff. Hägglund och Ask nämner personer med en allvarlig psykiskt störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd.

Samtidigt betyder det att potentiellt livsfarliga personer går fria. ”Samhällsskyddsåtgärder” är regeringens svar.

– Människor som inte vet vad de gör ska inte heller straffas. Det viktiga är att de här personerna får vård och att människor omkring dem skyddas.

Hur ska det gå till?

– Det kan till exempel handla om någon form av särskilt boende med övervakning.

Friades från dödsskjutning

Till den här gruppen skulle inte, enligt Anders Miltons tolkning, den så kallade Rödebypappan höra.

I maj friades han av en enhällig tingsrätt, trots att han skjutit en 15-årig pojke till döds. Enligt rätten led han när skotten föll av en allvarlig psykisk störning. Han kunde inte, menade rätten, förstå vad han faktiskt gjorde.

– Med ett förslag av den här innebörden skulle han ha dömts och fått avtjäna ett fängelsestraff. Men under strafftiden skulle han ha fått vård. Det är min tolkning, säger Anders Milton.