Alliansen håller (nästan) allt de lovat

NYHETER

Alla vallöften utom ett enda är genomförda – eller på väg att infrias

1 av 5 | Foto: regeringens resultat i halvtid Nu är det två år sedan förra valet – och två år till nästa. I halvlek har Aftonbladet granskat alliansens valmanifest, och resultatet är bra. Nästan hälften av vallöftena är genomförda och alla de andra, utom ett, är på gång. I |går samlades regeringen på Harpsund för att inleda slutförhandlingarna om budgeten. De passade också på att käka lite kräftor.

Det är halvtid för alliansregeringen.

Aftonbladet har granskat vad som hänt med alliansens vallöften.

Två år efter valet är nästan hälften av löftena verklighet.

I går träffades regeringen på Harpsund för att äta kräftor och inleda slutförhandlingarna om budgeten.

Två år återstår till nästa val.

Granskat manifestet

Aftonbladet har granskat alliansens valmanifest från valrörelsens 2006. I halvtid är ställningen så här.

Grönt:

26 av regeringens 57 vallöften är genomförda eller så är de avgörande besluten fattade. Flera av de viktigaste löftena, som jobbskatteavdraget och slopandet av fastighetsskatten avskaffade regeringen under sitt första år vid makten.

Av dessa löften har 14 förverkligats det senaste året. Detta gäller exempelvis högkostnadsskyddet i tandvården och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar.

Gult:

Ytterligare 30 vallöften är på väg att infrias. I några få fall kan färdiga förslag presenteras redan i höst. I denna kategori finns satsningen på att äldre ska få välja var de ska vårdas och betyg i skolan från årskurs sex.

I andra fall handlar det om komplicerade förändringar som måste utredas ordentligt innan man fattar beslut. Just nu pågår stora utredningar på både vård-, skol- och rättsområdet.

Rött:

Förra året fanns det sju vallöften som alliansen inte jobbade med. I halvtid återstår endast ett: avskaffandet av värnskatten, som infördes på höginkomsttagare under krisåren på 1990-talet.

Prioriterar annat

De som hoppas på att löftet ska infrias lär bli besvikna. Såväl statsminister Reinfeldt som finansminister Borg har deklarerat att andra frågor prioriteras under mandatperioden.

Alliansens 57 vallöften – 26 genomförda, 30 på väg att infrias

Grönt = klart.

Gult = på g.

Rött= Inget har hänt.

Skatter

Inkomstskatt (Grönt) Sagt... Skatteavdrag införs för dem som jobbar....och gjort: Två steg genomförda. Det tredje införs sannolikt från årsskiftet.

Förmögenhetsskatt (Grönt) Sagt... Ska slopas....och gjort: Slopad.

Fastighetsskatt (Grönt) Sagt... Skatten ersätts med en låg kommunal avgift....och gjort: Genomfört.

Värnskatt (Rött) Sagt... Att avskaffa den är angeläget....och gjort: Inget. Skatten kommer inte att avskaffas den här mandatperioden.

Jobb och företag

Sjuklön (Grönt) Sagt... Arbetsgivarna ska inte längre betala sjuklön för andra sjukveckan...och gjort: Genomfört.

Nystartsjobb (Grönt) Sagt... Ska införas för dem som varit arbetslösa eller sjuka länge. ...och gjort: Genomfört.

Ungdomar (Grönt) Sagt... Arbetsgivaravgifterna för ungdomar mellan 19 och 24 år halveras....och gjort: Införs den 1 januari.

Jobbgaranti (Grönt) Sagt... Ungdomar under 25 år ska få utbildning och praktik efter 50 dagars arbetslöshet. ...och gjort: Genomfört.

Coach (Grönt) Sagt... Alla jobbsökande ska få en personlig coach på arbetsförmedlingen. ...och gjort: Genomfört.

Städning (Grönt) Sagt... Skattereduktion för hushållstjänster införs....och gjort: Från och med 2007 får man sänkt skatt om man köpt tjänster till hemmet.

Anställa (gult) Sagt... Fler visstidsanställningar. Arbetsgivaravgifter slopas för delar av tjänstesektorn....och gjort: Vidgade möjligheter för visstidsanställningar är genomfört, men förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter har dragits tillbaka på grund av EU-regler.

Företagare (Gult) Sagt... Den sociala tryggheten för företagare ska förbättras. De så kallade 3:12-reglerna reformeras....och gjort: Arbetet är påbörjat, men mycket återstår.

F-skatt (Grönt) Sagt... Det ska inte behövas flera uppdragsgivare för att få f-skattesedel....och gjort: Förändringarna träder i kraft vid årsskiftet.

Enklare regler (Gult) Sagt... Det ska bli enklare att vara företagare. ...och gjort: Arbete pågår för att sänka företagens administrationskostnader med 25 procent till 2010.

Skola och utbildning

Språk (Gult) Sagt... Svenska för invandrare avskaffas och ersätts med en utbildningspeng....och gjort: Nej. Istället satsar regeringen på hårdare kvalitetskontroll av undervisningen.

Speciallärare (Grönt) Sagt... Utbildningen återinförs och kommunerna får mer pengar att anställa dem....och gjort: Utbildningen startar i höst.

Lärare (Gult) Sagt... Bara behöriga lärare ska få fast anställning....och gjort: Genomförs tidigast 2010.

Läsa, skriva, räkna (Grönt) Sagt... Särskild satsning på lågstadiet. Ett nationellt prov i trean ska införas....och gjort: Införs från och med läsåret 2008/09.

Betyg (Gult) Sagt... Betyg införs från sexan. Skriftliga omdömen får ges från ettan....och gjort: De skriftliga omdömena införs i år, regeringen hoppas lägga förslag i höst om nytt betygssystem.

Skolk (Gult) Sagt... Ska anmälas samma dag och skrivas in i betyget. Uppförandet ska tas upp i utvecklingssamtalen....och gjort: Bereds i regeringskansliet.

Gymnasiet (Gult) Sagt... Gymnasiet ska ha tre inriktningar. Studieförberedande, yrkesförberedande och lärlingsutbildningar....och gjort: Lärlingsutbildningar införs på försök i höst. En utredning om gymnasieskolan ska vara klar nästa år.

Universitet (Grönt) Sagt... Betyg som är relevanta för utbildning ges högre vikt vid antagning. ...och gjort: Genomfört.

Forskning (Gult)Sagt... Statens anslag till forskning ska öka till en procent av BNP....och gjort: Anslagen har ökat men åtskilliga miljarder återstår för att nå målet. Under hösten kommer forskninspropositionen.

Vård och omsorg

Gamla och andra (Grönt) Sagt... Mer pengar till äldreomsorgen och psykiatrin....och gjort: 1,9 miljarder kronor per år mer till äldreomsorgen och en engångssatsning på psykvården.

Patienträtt (Gult) Sagt... En patienträttslag införs. ...och gjort: Utredningen ska vara klar i december.

Vårdval (Gult) Sagt... Patienten ska få välja läkare, vårdställe och tidpunkt för vården. Den som vill ha snabbare vård än vårdgarantin ger ska kunna betala extra. ....och gjort: På gång. Under 2009 vill regeringen att samtliga landsting har infört fritt vårdval.

Fritt val (Gult) Sagt ... Äldre ska fritt få välja var de vårdas och vilka som ska utföra hemtjänsten....och gjort: Ett förslag till lagtext är klart och om lagrådet inte har några synpunkter kan förslaget lämnas till riksdagen i höst.

Kvalitet (Grönt) Sagt... En myndighet som granskar vårdenheter och äldreboenden införs så att patienterna kan jämföra kvaliteten. ...och gjort: Det blev ingen myndighet. I stället infördes ett system kallat ”öppna jämförelser”, där både patienter och beslutsfattare kan jämföra vårdenheter.

Vårdlots (Gult) Sagt... Den som vill ha hjälp av en ”lots” genom vårdens labyrinter ska få det....och gjort: På gång. Förslag kommer i höst.

Vårdjobb (Gult) Sagt... Det ska bil enklare för personalen att ta över en vårdinrättning. ...och gjort: På gång. Regeringen har satsat 40 miljoner för att stötta personal som vill ta över sina arbetsplatser.

Sjuka (Gult) Sagt... Försäkringskassan ska erbjuda alla en personlig koordinator och ska göra en rehabiliteringsutredning inom fyra veckor. ...och gjort: Personlig koordinator finns nu, men i företagshälsovårdens regi. Kravet på rehabilitering inom fyra veckor har regeringen släppt.

Värdighet (Gult) Sagt... En värdighetsgaranti införs i äldreomsorgen....och gjort: Utredning var klar i maj.

Äldreboende (Grönt) Sagt... För fler platser införs ett investeringsstöd....och gjort: En halv miljard av äldrepengarna är öronmärkta.

Avlösning (Gult) Sagt... Personer som vårdar närstående ska ha rätt till avlösning....och gjort: Förslag är ute på remiss.

Psykvården (Gult) Sagt... Engångssatsning av pengar 2007 och en handlingsplan för att säkra psykiatrisk kompetens på vårdcentraler. Barn och ungdomar ska ha rätt till psykvård inom en månad. ...och gjort: Mycket är genomfört. Handlingsplanen utreds.

Tandvård (Grönt) Sagt... Ett högkostnadsskydd i tandvården införs. Behandlingar som kostar mer än 3 000 kronor subventioneras till hälften, Över 15 000 kronor blir subventionen 85 procent....och gjort: Har införts i år.

Tandvårdscheck (Grönt) Sagt... En tandvårdsscheck på 300 kronor införs och ska kunna användas som delbetalning vartannat år. ...och gjort: Har införts i år.

Brott och straff

Fler poliser (Gult) Sagt... 2010 ska det finnas 20 000 poliser....och gjort: Vid senaste årsskiftet fanns 17 866 poliser och ytterligare 980 personer är i utbildning.

Utvisning (Gult) Sagt... Vid allvarliga brott ska utländska medborgare dömas till utvisning. ...och gjort: Utreds.

Straff (Gult) Sagt... Straffen för vapenbrott, rån, människohandel, misshandel och våldtäkt skärps....och gjort: Utredning klar i slutet av september.

Brottsoffer (Grönt) Sagt... Varje polismyndighet ska ha en brottsofferhandläggare som ger offer information dygnet runt....och gjort: Genomfört.

Föräldrar (Gult) Sagt... Föräldrar kan bli skyldiga att betala skadestånd om deras barn begått brott....och gjort: Utreds i regeringskansliet.

Kriminalvård (Gult) Sagt... Alla fångar ska få en egen handlingsplan. Sjuka fångar ska få bättre vård....och gjort: Förslag väntas nästa år.

Buggning (grönt) Sagt... Polisen ska få lov att bugga privatpersoner....och gjort: Är nu tillåtet.

Bevisprovokation (gult) Sagt... Polisens rätt till bevisprovokation ska förtydligas och lagregleras....och gjort: Utredning klar i maj nästa år.

Kvinnor

Kvinnovåld (Grönt) Sagt... En handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor ska läggas fram....och gjort: Genomfört.

Kvinnojobb (Grönt) Sagt... Kvinnors företagande underlättas genom bland annat affärsrådgivning och etableringslån....och gjort: Nutek genomför satsningen på regeringens uppdrag.

Miljö

Koldioxidutsläpp (Grönt) Sagt... Åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser ska prioriteras....och gjort: I flera omgångar har pengar satsats på miljövänlig energi och energieffektiviseringar.

Miljöbilspremie (Grönt)Sagt... Privatpersoner som köper en ny miljöbil ska få 10 000 kronors rabatt. ...och gjort: Blev en sådan framgång att pengarna tog slut.

Offentliga miljöbilar (Gult) Sagt... Fordon som upphandlas offentligt ska vara miljöbilar så långt som möjligt....och gjort: Kraven har skärpts, men ingen uppföljning av resultatet har gjorts.

Klimatforskning (Gult) Sagt... Sverige ska bli ledande på förnybara bränslen genom en särskild satsning på klimatforskning....och gjort: Pengar har satsats på klimatforskning, men huvuddelen kommer i forskningspropositionen senare i år.

Friskare hav (Gult) Sagt... En havsmiljöstrategi med bland annat förbud mot fosfater i tvättmedel, utsläppsrätter för kväve och fosfor till Östersjön, en övergång till fiskedagar istället för fiskekvoter och skärpta straff för oljeutsläpp....och gjort: Havsmiljöstrategin har slopats, men flera av förslagen har genomförts. Bland annat har fosfaterna förbjudits och fiskedagar har införts istället för fiskekvoter.

Utrikes

EU-bidrag (Grönt) Sagt... Sverige ska se till att få mer pengar från EU:s stödformer....och gjort: EU-bidragen ökade med 818 miljoner mellan 2006 och 2007.

Globaliseringsråd (Grönt) Sagt... Ett råd tillsätts för att stärka Sveriges chanser i den globala konkurrensen....och gjort: Finns.

Svenskar i utlandstjänst (Gult) Sagt... Målet bör vara att Sverige skall ha 2000 kvinnor och män i utlandstjänst....och gjort: Just nu har Sverige 865 personer i utlandstjänst.

Övrigt

Utnämningar (Gult) Sagt... Statliga utnämningar ska avgöras av förtjänst och skicklighet. ...och gjort: Många tjänster har annonserats ut - med varierande framgång.

Landsbygden (Gult) Sagt... En nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden ska tas fram. ...och gjort: Utredning pågår.